Uroczystość przekazania dowodzenia Batalionową Grupą Bojową