USA i Polska podpiszą dziś umowę o współpracy naukowo-technicznej