Wizyta w Polsce p.o. sekretarza ds. Wojsk Lądowych McCarthy’ego i senatora Morana