Wskaźnik odmów wizowych w roku budżetowym 2018 wyniósł 3,99%