Wspólne Oświadczenie o Zamiarze Współpracy w Obszarze Badań Kosmicznych