Jan Nowak-Jeziorański w Ambasadzie USA w Warszawie w 2002 roku.

Jan Nowak-Jeziorański w Ambasadzie USA w Warszawie w 2002 roku.

Jan Nowak-Jeziorański w Ambasadzie USA w Warszawie w 2002 roku.