Wystąpienie na poświęconej Ukrainie sesji nadzwyczajnej Rady Bezpieczeństwa ONZ