Z-ca attache ds. kultury Scott Whitmore spotyka się z młodymi liderami projektów społeczny