Zastępca attaché ds. kultury Scott Whitmore spotkał się z uczestnikami programu FLEX