Z-ca rzecznika prasowego Stephen Dreikorn omawia wybory prezydenckie