Zastępca Szefa Misji Eric Green spotkał się ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata