Zastępca szefa misji mówi o znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego