Zastępca sekr. stanu Sullivan w Bratysławie, Wiedniu, Sofii, Sarajewie, Skopje i Warszawie