Życzenia sekretarza stanu Tillersona z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja