Komunikat prasowy: Stanowisko UE o odpowiedzialności Rosji

komunikat prasowy Departamentu Stanu

zastępca rzecznika prasowego Robert Palladino
Waszyngton, 15 grudnia 2018

Stany Zjednoczone witają z zadowoleniem kroki podjęte przez UE i jej państwa członkowskie, podtrzymujące odpowiedzialność Rosji za agresję na Ukrainę. Parlament Europejski w rezolucji z 12 grudnia podkreśla znaczenie roli Ukrainy w europejskiej sieci zaopatrzenia w energię i potępia budowę popieranego przez Kreml gazociągu Nord Stream 2 jako projektu politycznego. Wzywamy Niemcy do wzięcia pod uwagę obaw zgłaszanych przez wiele sąsiednich państw, których bezpieczeństwo budowany gazociąg narazi na szwank.

Witamy także z zadowoleniem jednogłośną decyzję Rady Europy o przedłużeniu sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Popieramy stanowsko UE, że rosyjski atak na jednostki ukraińskie w dn. 25 listopada na Morzu Czarnym jest pogwałceniem prawa międzynarodowego, i witamy z zadowoleniem starania UE na rzecz wsparcia obszarów Ukrainy dotkniętych przez rosyjską agresję na Morzu Azowskim.

Stany Zjednoczone będą nadal czynić Rosję odpowiedzialną za jej działania oraz będą kontynuować współpracę z partnerami europejskimi i sojusznikami w celu zaprezentowania jednolitego frontu wobec agresji Kremla.