Wspólne oświadczenie po 14. polsko-amerykańskim Dialogu Strategicznym

Foto: Łucja Czubak, MSZ

3 lutego 2023

2 lutego 2023 r. w Warszawie odbyła się 14. sesja polsko-amerykańskiego Dialogu Strategicznego.

Została ona zwołana dokładnie rok po poprzednim spotkaniu w Waszyngtonie i niemal rok od rozpoczęcia przez Rosję brutalnej napaści na Ukrainę, która stanowi największe zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. Brutalna rosyjska inwazja na Ukrainę wywiera olbrzymi wpływ na wspólnotę transatlantycką i dała początek wielu negatywnym zjawiskom w skali globalnej. Naruszając fundamentalne wartości i zasady porządku międzynarodowego Rosja dobitnie dowiodła, że nie może być traktowana jako przewidywalny partner i musi ponieść konsekwencje poprzez doznanie strategicznej porażki. Białoruś, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna i Iran powinny natychmiast zaprzestać wspierania Rosji. Jesteśmy też zaniepokojeni powtarzającymi się publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i wzywamy Chiny do niewzmacniania fałszywej narracji Kremla.

Polska i Stany Zjednoczone ponownie podkreśliły, że Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy w jej  uznawanych międzynarodowo granicach. Wyraziliśmy zamiar dalszej ścisłej współpracy na rzecz wsparcia prawa Ukrainy do prowadzenia wojny obronnej przeciw atakowi ze strony Rosji. Będziemy zapewniali Ukrainie niezbędną pomoc wojskową i humanitarną oraz współdziałali na rzecz obrony i odbudowy Ukrainy. Potwierdzamy też nasze wspólne zobowiązanie – także w ramach mechanizmów, takich jak grupa G7+ –  do uzupełniania braków w ukraińskiej krytycznej infrastrukturze energetycznej.

Polska i Stany Zjednoczone będą się w dalszym ciągu konsultowały co do przyjmowania kolejnych obostrzeń względem Rosji i Białorusi, zarówno bilateralnie, jak i w ramach formatów takich jak G7+. Będziemy też w sposób zdeterminowany i konsekwentny wzmacniać sankcje, aż do momentu, w którym Rosja zaniecha dalszej agresji i wycofa swoje wojska z terytorium Ukrainy. Zaostrzanie reżimu sankcyjnego skierowanego przeciwko Rosji będzie następowało także poprzez śledzenie i wykrywanie przypadków ich obchodzenia przez państwa trzecie. Poprzez wprowadzanie dalszych środków ograniczających i zapewnienie ich skutecznego egzekwowania powinniśmy udowodnić Rosji i innym potencjalnym agresorom, że rozpoczynanie wojen jest nie tylko złem w sensie moralnym, ale też pociąga za sobą bardzo surowe, gospodarcze konsekwencje.

Polsko-amerykański Dialog Strategiczny skupia się także na wspólnocie wartości i interesów dodatkowo wzmacniających silną, stabilną i wielowymiarową współpracę dwustronną między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach grup roboczych Dialogu omawiane były kwestie regionalnego i kolektywnego bezpieczeństwa, zagadnienia współpracy polityczno-militarnej, bezpieczeństwa energetycznego, w tym zmian klimatu, współpracy w obszarze energetyki jądrowej, współpracy gospodarczej, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, a także wzmacnianie demokratycznych wartości i instytucji w Europie i Eurazji.

Polska i Stany Zjednoczone potwierdziły niezachwiane zobowiązanie do obrony każdego skrawka terytorium NATO. W oczekiwaniu na następny Szczyt NATO w Wilnie, w lipcu 2023 r., obie strony potwierdzają jedność Sojuszu w obliczu brutalnej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Nasze partnerstwo handlowe i gospodarcze pozostaje silne i stabilne. Polska i Stany Zjednoczone dążą do usprawnienia łańcuchów dostaw w kluczowych sektorach gospodarki, do wzmacniania współpracy energetycznej i technologicznej i do zwiększania skali dwustronnej i transatlantyckiej wymiany handlowej. Strony omówiły zacieśnienie współpracy w obszarze wysokich technologii, uruchamianie sieci 5G opartych na modelu OpenRAN, produkcję półprzewodników i rozwijanie technologii wodorowych, a także możliwości dalszej współpracy w dziedzinie monitorowania inwestycji w sektorze bezpieczeństwa państwowego celem ochrony tych wrażliwych, nowo powstających technologii przed ryzykiem, przy jednoczesnym utrzymaniu otwartości na inwestycje. Wobec szybko rozwijających się zagrożeń cybernetycznych Polska i Stany Zjednoczone stopniowo wzmacniają i zwiększają skalę współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach rozmaitych formatów, zarówno dwu-, jak i wielostronnych.

Strony omówiły także wzmacnianie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, promującej potencjał regionu Europy Środkowej i Wschodniej, jako dostawcy sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań.

Uczestnicy Dialogu rozmawiali także nt. bieżących zagadnień z zakresu bezpieczeństwa energetycznego oraz konieczności przejścia na czyste i odnawialne źródła energii. Polska i Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować współpracę na rzecz dalszej dywersyfikacji dostaw gazu do Europy i, w szerszym zakresie, zredukowania jej zależności od paliw z Rosji. Partnerzy potwierdzili gotowość do dalszej współpracy celem rozwoju sektora cywilnej energetyki jądrowej, zarówno w zakresie budowy dużych elektrowni atomowych w Polsce, jak i wdrażania technologii mniejszych reaktorów modułowych.

Polska i Stany Zjednoczone potwierdziły swoje zaangażowanie w ochronę i promocję praw człowieka oraz systemu ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście 75. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Strony powtórzyły też zobowiązanie do dalszej współpracy na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka na świecie, zapobiegania i powstrzymywania naruszeń i nadużyć oraz pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy się ich dopuszczają.

Strony wymieniły poglądy na temat obecnej sytuacji w obszarze Indo-Pacyfiku oraz narastających wyzwań, z którymi ten region się mierzy, a zwłaszcza tych, które zagrażają naszym interesom, bezpieczeństwu, wartościom i porządkowi międzynarodowemu opartemu na regułach. Wobec tych zagrożeń potwierdziliśmy naszą wolę współpracy z partnerami celem realizacji wspólnej wizji otwartego, dostatniego, bezpiecznego i stabilnego regionu Indo-Pacyfiku.

14. Polsko-Amerykański Dialog Strategiczny został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, z udziałem przedstawicieli innych resortów i instytucji obu państw. Wydarzenie zostało uroczyście zainaugurowane przez podsekretarza stanu ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej i amerykańskiej, Wojciecha Gerwela, a także Asystent Sekretarza Stanu ds. Europy i Eurazji, Karen Donfried oraz Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rzeczpospolitej Polskiej, Marka Brzezińskiego. W obradach, poza przedstawicielami MSZ, uczestniczyli również delegaci z KPRP, KPRM, MON, BBN, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Po stronie amerykańskiej byli to natomiast przedstawiciele Departamentu Stanu, Departamentu Obrony i Departamentu Energii, a także Ambasady USA w Warszawie.

Obie strony wyraziły zdecydowaną potrzebę i wolę dalszego pogłębiania strategicznego partnerstwa poprzez organizację kolejnych edycji Dialogu zarówno za rok, jak i w kolejnych latach. Następna sesja odbędzie się w Waszyngtonie w 2024 r.