Polska Straż Graniczna i Przedstawiciele Służby Celnej Wzięli Udział w Szkoleniu z Zakresu WMD

W dniach 2-6 maja br. Polska Straż Graniczna wraz z przedstawicielami Służb Celnych wzięli udział w szkoleniu na temat broni masowego rażenia. Szkolenie to odbyło się w Litewskim Centrum Doskonalenia Bezpieczeństwa Jądrowego w Medininkai. Szkolenie to jest częścią Amerykańskiego Programu Kontroli Eksportu i Ochrony Granic finansowanego przez Bureau of International Security and Nonproliferation w Departamencie Stanu. Uczestnicy szkolenia, w którym wzięli również udział przedstawiciele z Litwy, Łotwy i Estonii, mieli okazję wymienić doświadczenia w zakresie rozwiązań stosowanych w kwestii zakazu rozprzestrzeniania materiałów niebezpiecznych. Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczyli metody wykrywania materiałów nuklearnych, radiologicznych, biologicznych i wybuchowych i doskonalili zdolności techniczne obsługiwania sprzętu.