Relacje gospodarcze Polska-USA tematem spotkania studentów SGH z dyplomatami amerykańskimi

W dn. 20 kwietnia 2017 roku sekcja ekonomiczna Ambasady USA w Warszawie gościła grupę studentów z działającego przy Szkole Głównej Handlowej Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych. Podczas spotkania rozmawiano o polsko-amerykańskich relacjach gospodarczych. W ramach realizowanego przez koło naukowe projektu Akcja Dyplomacja 2017 studenci odwiedzają ambasady i konsulaty w Warszawie, w bezpośredni sposób pozyskując wiedzę o świecie dyplomacji.  W ożywionej, dwugodzinnej dyskusji wzięli udział po stronie USA: radca ds. ekonomicznych Alison Dilworth, zastępca radcy ds. ekonomicznych Frank DeParis oraz Sonnet Frisbie, odpowiadająca za handel i inwestycje.

Poza kwestią stosunków gospodarczych między Polską i USA, studentów interesowały również takie tematy jak: amerykańska obecność wojskowa w Polsce, bezpieczeństwo energetyczne w Europie, program ruchu bezwizowego w aspekcie polskich starań, przyszłość amerykańskiej polityki klimatycznej oraz polityka zagraniczna USA w odniesieniu do Syrii.  Mówiąc o gospodarczych relacjach dwustronnych, DeParis skomentował, że „polska zróżnicowana gospodarka, w której żaden sektor nie zajmuje zdecydowanie dominującej pozycji, jest dobra i atrakcyjna dla amerykańskich inwestorów. W Polsce występuje duży, niezrealizowany popyt i perspektywy rozwoju. Stany Zjednoczone są największym inwestorem w Polsce spoza Unii Europejskiej”.