Międzynarodowa konferencja Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta sprzyjająca internacjonalizacji uczelni

20 kwietnia 2016r. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i Centrum EducationUSA we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych oraz pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w Warszawie konferencję „Study Abroad. Partnerships between Polish and American Universities in Practice”, pierwszą inicjatywę o takim charakterze w Polsce. Wydarzenie jest adresowane do pracowników polskich uczelni odpowiedzialnych za procesy umiędzynarodowienia. Celem sesji wykładowych i warsztatowych jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu współpracy z uczelniami amerykańskimi oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi partnerami amerykańskimi, a w rezultacie zwiększenie mobilności studentów i kadry naukowej między Polską a USA. Inicjatywa jest w pełni finansowana ze środków, które Komisja pozyskała w drodze konkursu ogłoszonego przez Departament Stanu USA. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie fulbright.edu.pl/studyabroad/