55 polskich stypendystów programu Fulbrighta zakończyło badania i naukę na amerykańskich uniwersytetach

6 września zastępca szefa misji Bix Aliu i przedstawiciele ambasady wzięli udział w uroczystości z udziałem polskich stypendystów Fulbrighta, którzy prowadzili badania, studia i prace dydaktyczne w roku akademickim 2018-2019 w Stanach Zjednoczonych.

Uroczystość, której gospodarzem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uhonorowała osiągnięcia stypendystów Fulbrighta, którzy tego lata powrócili z różnych uczelni w Ameryce, w tym między innymi Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Columbia University, New York University, University of Chicago, Yale University, George Washington University, Metropolitan Museum of Art, National Oceanic and Atmospheric Administration i wiele innych.  Wybitni polscy uczeni pracowali w różnych dziedzinach, między innymi w inżynierii kosmicznej, naukach o środowisku, mechanice, kardiologii, architekturze, informatyce, naukach medycznych, rolniczych i biofizyce molekularnej.

Gratulując polskim stypendystom ich pracy i osiągnięć, zastępca szefa misji Aliu zachęcał ich do podtrzymywania i pogłębiania osobistych i zawodowych kontaktów, które nawiązali ze swoimi amerykańskimi kolegami. Jak podkreślił, „nawiązane przyjaźnie stanowią podstawę więzi międzyludzkich między naszymi dwoma krajami i ważne jest, aby się rozwijały i pozostały dynamiczne”.Uroczystość zakończył krótki koncert wiolonczelistki i kompozytorki Agaty Kurzyk.

Program Fulbrighta oferuje stypendia dla studentów, doktorantów i pracowników badawczych oraz nauczycieli akademickich z Polski na wyjazdy naukowe do USA oraz z USA na przyjazd do Polski. Wyróżnikiem Programu Fulbrighta jest silny akcent na promowanie dialogu między kulturami i społeczeństwami, stąd od kandydatów oczekiwana jest gotowość do promowania swojej kultury w kraju odbywania stypendium i otwartość na poznanie kultury partnera i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej można znaleźć na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright: www.fulbright.edu.pl

Co roku Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznaje około 110 stypendiów Fulbrighta, z czego około 60 przypada polskiej kadrze akademickiej i studentom, a 50 uczonym amerykańskim i nauczycielom angielskiego. W tym roku program Fulbright w Polsce obchodzi 60-lecie działalności. Wszystkiego najlepszego, Fulbright Polska!