35 amerykańskich stypendystów Fulbrighta kończy pracę i badania w Polsce

7 czerwca zastępca szefa misji Eric Green uczestniczył w pożegnaniu 35 amerykańskich stypendystów Fulbrighta, którzy kończą pobyt w Polsce. Uroczystość zorganizowana przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta w Pałacu Lubomirskich, była poświęcona pracy, programom edukacyjnym i badaniom amerykańskich stypendystów w roku akademickim 2018-19.

Instytucje akademickie z całej Polski w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łomży, Łodzi, Opolu i Warszawie ciepło przyjęły stypendystów Fulbrighta. Stypendyści prowadzili badania w różnych dziedzinach, takich jak muzyka, neurobiologia, bioinżynieria, architektura, medycyna, matematyka, finanse, sztuki teatralne, literatura, język angielski, prawo. Gratulując stypendystom ich pracy i osiągnięć, Eric Green zachęcił ich do podtrzymywania i pogłębienia osobistych i zawodowych kontaktów, które nawiązali podczas pobytu w Polsce, mówiąc: „Zbliżając nasze narody i nawiązując nowe przyjaźnie i zawodową współpracę, wzmacniamy nasze relacje i przygotowujemy grunt pod silniejsze więzi w przyszłości”. Dr Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego również pogratulował stypendystom i powiedział, że ​​ich przyszły wkład we współpracę międzynarodową będzie niezbędny do opracowania globalnych rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań na świecie.