Chargé d’Affaires wita amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta

Charge d’Affaires B. Bix Aliu powitał 30 amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta, którzy spędzą w Polsce najbliższy rok akademicki 2019-2020, pracując na uczelniach w Warszawie, Białymstoku, Opolu, Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Koszalinie, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Wrocławiu.  Stypendyści będą prowadzić badania i programy naukowe w takich dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, nauki medyczne, neurologia, informatyka, dramat i teatr, zdrowie publiczne, architektura, muzyka i wiele innych. Ich sylwetki można obejrzeć na stronie Komisji Fulbrighta: https://en.fulbright.edu.pl/current-american-grantees/  Jeśli chcielibyście Państwo zaprosić stypendystę do swojej szkoły zachęcamy do skorzystania z programu „Zaproś nas”: https://educationusa.pl/zapros-nas/

Corocznie Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznaje około 100 stypendiów, z których około 50 trafia do polskich naukowców i studentów, a 50 do amerykańskich stypendystów. W Polsce stypendia Fulbrighta adresowane są do naukowców i studentów, którzy chcą odbyć studia magisterskie lub doktoranckie w USA. Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj:  http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/    Polecamy śledzenie ogłoszeń Komisji Fulbrighta na Facebooku: @FulbrightPolska.

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 380 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program istnieje od 1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów. Stypendium Fulbrighta jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej. Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 59 laureatów nagrody Nobla i 84 laureatów nagrody Pulitzera, a 37 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

W tym roku mija 75 lat Programu Fulbrighta, 75 lat budowania przyjaźni ponad granicami, aby zapewnić pokój na świecie.