Zastępca sekretarza stanu Sullivan odwiedzi Bratysławę, Wiedeń, Sofię, Sarajewo, Skopje i Warszawę

Zastępca sekretarza stanu John J. Sullivan

biuro rzecznika prasowego

Waszyngton

11 grudnia 2018

W dniach 12-20 grudnia zastępca sekretarza stanu John J. Sullivan odbędzie podróż do Bratysławy, Wiednia, Sofii, Sarajewa, Skopje i Warszawy. W trakcie wizyty w Bratysławie 12 grudnia podkreśli znaczenie relacji dwustronnych i zaapeluje do wysokich rangą przedstawicieli władz o wykorzystanie zbliżającego się przewodnictwa w OBWE dla wzmocnienia reakcji tej organizacji na rosyjską agresję w Europie. W Bratysławie będzie również omawiał modernizację armii i współpracę w zakresie obronności.

W Wiedniu, dokąd przybędzie 13 grudnia, zastępca sekretarza stanu podziękuje w imieniu Stanów Zjednoczonych za wkład Austrii we współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Afganistanie i w Bałkanach Zachodnich. W rozmowach z władzami tego kraju podkreśli potrzebę przeciwstawienia się wrogim działaniom Iranu i Rosji. Pomimo obaw związanych z destabilizującą aktywnością Rosji poprowadzi również rozmowy z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Syromołotowem w zakresie zwalczania terroryzmu, z uwzględnieniem obszarów, w których współpraca byłaby z korzyścią dla bezpieczeństwa narodu amerykańskiego i pomagałaby zapobiegać zamachom terrorystycznym.

Następnego dnia przyjedzie do Sofii, gdzie będzie orędował na rzecz amerykańskich systemów interoperatywnych z NATO oraz podkreśli znaczenie dywersyfikacji źródeł energii dla bezpieczeństwa narodowego Bułgarii i stabilności w regionie.

16 grudnia w Sarajewie będzie apelował do tamtejszych władz o utrzymanie stabilności i kontynuowanie reform na drodze ku Zachodowi. Ponadto będzie zachęcał przywódców tamtejszych społeczności religijnych do kontynuowania dialogu oraz wspierania pojednania w powojennym środowisku.

Wizyta w Skopje w dn. 18 grudnia będzie najwyższą rangą wizytą przedstawiciela Departamentu Stanu od 2001 roku. Poświęcona będzie omówieniu kwestii regionalnych oraz potrzebie kontynuacji reform i realizacji porozumienia podpisanego nad jeziorem Prespa w 2018 roku.

Ostatnim etapem podróży będzie wizyta w Warszawie w dn. 19 grudnia, gdzie zastępca sekretarza stanu Sullivan potwierdzi niezachwiane zaangażowanie Ameryki na rzecz NATO. Pochwali także przywódców Polski za wkład tego kraju w budżet obronny i za działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, w tym kontekście zwracając uwagę na obawy związane z projektami takimi jak Nord Stream 2.

W trakcie całej podróży zastępca sekretarza stanu spotykać się będzie z pracownikami ambasad USA w poszczególnych krajach jak też z przedstawicielami biznesu, absolwentami amerykańskich programów wymiany i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.