Światowy Dzień Wolności Prasy

2 maja 2020

Sekretarz stanu Michael R. Pompeo

Z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy, obchodzonego na całym świecie trzeciego maja, zwracamy uwagę na jakże ważną rolę niezależnych mediów w zapewnianiu swobodnej wymiany informacji i idei, które mają żywotne znaczenie dla wolnych, zamożnych oraz bezpiecznych i demokratycznych społeczeństw. 

W bieżącym roku, gdy świat zmaga się z pandemią COVID-19, jest szczególnie istotne, by zarówno dziennikarze zawodowi jak i reprezentanci dziennikarstwa obywatelskiego mieli zapewnioną swobodę informowania o docierających do nich wiadomościach oraz swobodę wyrażania własnych opinii. Niezależne media umożliwiają wymianę ratujących życie informacji, przeznaczają niezliczone godziny na poszukiwanie i weryfikowanie faktów oraz stawiają niewygodne pytania dla ustalenia odpowiedzialności przedstawicieli władzy i ekspertów, na których ci pierwsi się powołują. Transparentność zapewnia zarówno przemyślane decyzje jak i odpowiedzialność władz.

Podczas gdy wszyscy przedstawiciele władz powinni zwłaszcza dzisiaj chronić zdolność niezależnych mediów do wypełniania ich żywotnej roli, słyszymy doniesienia o celowych działaniach niektórych rządów, które mają na celu szerzenie dezinformacji, cenzorowanie wiarygodnych i przydatnych informacji oraz agresywne ograniczanie niezależnego dziennikarstwa w zakresie pełnienia służby publicznej. Aresztuje się dziennikarzy za prezentowanie efektów ich pracy; blokuje się artykuły i strony internetowe, ponieważ dziennikarze mieli odwagę kwestionować i krytykować oficjalną odpowiedź rządów na pandemię COVID-19. Przedstawiciele władz chcący uniknąć odpowiedzialności ograniczają dziennikarzom swobodę poruszania się i pod groźbą kar wstrzymują informacje krytyczne dla rządzących. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania takich cenzorskich praktyk.

Z uznaniem odnotowujemy odwagę i determinację niezależnych mediów. Ich praca niesie wyzwanie, ale nam wszystkim przynosi korzyść. Wielu dziennikarzy pracuje pod groźbą utraty życia i wolności – nie tylko w rejonach konfliktów i kataklizmów czy w obszarach najciężej dotkniętych przez pandemię, ale również wszędzie tam, gdzie grozi im bezpodstawne aresztowanie czy akty przemocy. Wzywamy wszystkie rządy do uwolnienia dziennikarzy więzionych za wypełnianie swej misji oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy podejmują wobec nich czyny przestępcze. Wyrażamy uznanie pod adresem rządów, które szanując obywateli działają na rzecz wolności prasy i bezpieczeństwa dziennikarzy. Doceniamy organizacje obywatelskie działające niezmordowanie w imieniu dziennikarzy oraz zachęcamy sektor prywatny do wspierania niezależnych mediów i zapewnienie ich dalszej działalności. Na koniec wzywamy wszystkich innych do pójścia za tym przykładem.