Amerykańsko – Polski Szczyt Biznesowy podkreśla wspólne silne więzi gospodarcze

Ponad 350 amerykańskich i polskich liderów biznesu oraz przedstawicieli obydwu rządów zebrało się w Warszawie 26 kwietnia na Amerykańsko-Polskim Szczycie Biznesowym w warszawskim hotelu Marriott. Wśród wyjątkowych gości znaleźli się Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i amerykańska asystentka sekretarza handlu Elizabeth Erin Walsh.

Szczyt Biznesowy zbiega się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i kluczowej roli Stanow Zjednoczonych w jej osiągnięciu, a także podkreśla więzi gospodarcze i handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Polską, które są kluczowym elementem silnych relacji dwustronnych. Amerykańskie firmy były jednymi z pierwszych, które zainwestowały w Polsce w 1989 roku. Odegrały one ważną rolę w polskiej transformacji gospodarczej w ciągu ostatnich dwudziestu dziewięciu lat. Dziś amerykańskie firmy przyczyniają się do dalszego wzrostu gospodarczego Polski – firmy z USA zainwestowały w Polsce ponad 42 miliardy dolarów i  zatrudniają ponad 200 000 obywateli polskich.

Wzrost gospodarczy w Polsce wpłynął także na dwustronny handel między oboma krajami. W 2017 r. obroty między USA a Polską wyniosły prawie 12 mld USD, co stanowi wzrost o 22%  całkowitej wymiany handlowej między USA a Polską od 2016 r. Polski rynek oferuje firmom amerykańskim wiele możliwości w różnych sektorach przemysłu, takich jak obronność, energetyka i technologie, a w nadchodzących latach przewidywany jest dalszy rozwój handu dwustronnego. Nie byłoby to możliwe bez klimatu inwestycyjnego, który promuje przejrzystość, poszanowanie praworządności, wartości umów i przewidywalność, która jest konieczna, aby firmy angażowały się nie tylko w nowe inwestycje, ale także na  reinwestycje, na które w ostatnich latach zdecydowało się wiele amerykańskich firm.

Równie ważne jest rosnące zainteresowanie polskich firm inwestowaniem w USA. Poprzez program SelectUSA Ambasada USA może wspierać polskie firmy w wejściu na amerykański rynek, który jest idealnym wyborem dla przyszłych inwestycji. Jak wspomniała dziś amerykańska asystentka sekretarza handlu Elizabeth Erin Walsh: „Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszym Szczycie Inwestycyjnym SelectUSA, który odbędzie się w dniach 20-22 czerwca w Waszyngtonie. Dzisiejsze wydarzenie wyraźnie pokazuje, że zarówno polskie jak i amerykańskie firmy chętnie współpracują ze sobą, a nasze dwa rządy są zaangażowane we wspieranie dalszego rozwoju dwustronnego handlu i inwestycji.”