Ambasador Jones odwiedził Szkołę Liderów Polonijnych

W czwartek 24 sierpnia br. ambasador USA w Polsce Paul W. Jones odwiedził Szkołę Liderów Polonijnych, sponsorowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  W tegorocznej edycji programu biorą udział 23 osoby z Kanady i Stanów Zjednoczonych, a tematem przewodnim jest polska diaspora w Ameryce Północnej. Po powrocie do swych rodzinych stron uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę do nawiązywania kontaktów i promowania Polski za granicą.

Prowadzona corocznie Szkoła dla Liderów Polonijnych, w tym roku organizowana po raz dziewiąty, obejmuje zajęcia warsztatowe, wykłady, spotkania i wycieczki, a jej uczestnikami są wybrani przedstawiciele polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w wieku 20-40 lat, którzy wykazali się społeczną aktywnością w polskich środowiskach za granicą. Celem programu jest rozwinięcie zdolności przywódczych wśród jego uczestników z myślą o ich aktywnym i świadomym udziale w życiu lokalnych i polskich społeczności. Tegoroczna edycję programu sfinansowanał Senat RP.