Rocznica przyjęcia Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych

Rocznica przyjęcia Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych Proklamacja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki   W 29. rocznicę przyjęcia Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych [Americans with Disabilities Act, ADA] podkreślamy historyczny wymiar tego aktu prawnego, który jest świadectwem działań na rzecz zapewnienia wszystkim osobom równych praw i ochrony przyrodzonej godności. Dziś potwierdzamy nasze zobowiązanie do umacniania pozycji niepełnosprawnych Amerykanów ...
Przeczytaj więcej»
Pokaż więcej ∨