Rekrutacja do programu stażowego dla polskich studentów w biurach Kongresu USA

11 stycznia br. Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) rozpoczyna rekrutację do 3. edycji programu staży dla najzdolniejszych polskich studentów w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2018 r.

Program stażowy trwa od sierpnia do października 2018 roku i obejmuje staże w amerykańskich biurach Kongresu oraz serię spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych Stanów Zjednoczonych, sektora biznesu i organizacji pozarządowych. W  2017 r. stażyści odwiedzili siedzibę Banku Światowego, fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA i spotkali się m.in. z ambasadorem RP w USA.

Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO. Od 2016 r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu, ponieważ bezpośrednio wspiera działania mające na celu poszerzanie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych wśród polskiej młodzieży. W ramach programu Ambasada USA udziela dotacji na pokrycie niektórych kosztów administracyjnych, pomaga w procesie rekrutacji i organizuje spotkania dla stażystów z udziałem przedstawicieli rządu USA.   

Program dał mi jedyną w swoim rodzaju okazję na interakcje i dyskusje, często bardzo owocne, z profesjonalnymi politykami. Jestem pewien, że udział w programie będzie miał spory wpływ na drogę mojego profesjonalnego rozwoju – mówi Bartłomiej Bąk, student SGH, który odbył staż w biurze kongresmana Dana Lipinskiego.

Życzylibyśmy sobie, by program spełnił obietnice zawartą w jego nazwie. By faktycznie pomagał kreować ścieżki przyszłych liderów, tworząc platformę umożliwiającą łączenie najlepszych studentów z osobami, które podejmują dalekosiężne decyzje rzutujące na przyszłość Polski, Europy i sojuszu północno-atlantyckiego – podsumowuje Rafał Libera, prezes zarządu TFLF.

Wymagania wobec kandydatów:

Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą:

– posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą

– posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

– biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

– mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992 lub później)

Mile widziani kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariat i / lub z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia pisemne: aplikację można składać od 11 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/.

Ocena ustna: Wybrane osoby będą miały możliwość zaprezentowania się podczas egzaminu ustnego w Warszawie na początku kwietnia 2018 roku.

Kontakt dla mediów:

Marek Michalak

tel. +48 696 600 862, e-mail: mmichalak@transatlanticforum.org

Więcej informacji na stronie: http://transatlanticforum.org/