Tegoroczny raport nt. handlu ludźmi

“Jeżeli można mówić o temacie dominującym w tegorocznym raporcie nt. handlu ludźmi, to jest to przekonanie, że handel ludźmi nie jest zjawiskiem nie do uniknięcia. Właśnie takie podejście zapoczątkowuje proces prawdziwej zmiany: to, że w przeszłości miały miejsce takie czy inne naruszenia wcale nie oznacza, że że mamy je tolerować w przyszłości albo zamykać na nie oczy. Powinniśmy raczej sami siebie zapytać – co by było, gdyby ofiarą tego procederu był ktoś z naszych najbliższych: córka, syn, siostra czy brat?

Tegoroczny raport stawia właśnie takie pytania, albowiem walka ze współczesnym niewolnictwem nie jest jedynie próbą, którą możemy podjąć. To walka, którą możemy i musimy wygrać.

“Opublikowany właśnie raport stanowi owoc całorocznej pracy i zaangażowania personelu w Stanach Zjednoczonych oraz w placówkach dyplomatycznych USA na całym świecie oraz efekt współpracy z rządami poszczególnych krajów i organizacjami społecznymi”. – John F. Kerry, sekretarz stanu