Trzecia Rocznica Ukraińskiej Rewolucji w Obronie Godności

DEPARTAMENT STANU USA

Biuro Rzecznika Prasowego

OŚWIADCZENIE MARKA TONERA, P.O. RZECZNIKA PRASOWEGO

20 lutego 2017

 

Trzecia Rocznica Ukraińskiej Rewolucji w Obronie Godności

Trzy lata temu tysiące Ukraińców zgromadziło się na Majdanie, centralnym placu Kijowa, domagając się, by ich głos został wysłuchany. Zmagając się z mrozem, narażeni na brutalność sił bezpieczeństwa, w sposób pokojowy wzywali rząd do uznania ich wyboru przyłączenia się do Europy.

Od tego czasu Ukraina dokonała znacznego postępu, jednak wciąż wiele pozostaje do zrobienia, by obietnice Majdanu móc uznać za spełnione. Wspominając dziś odwagę i determinację Ukraińców podczas Rewolucji w Obronie Godności, Stany Zjednoczone wzywają przywódców Ukrainy do wzmożenia starań na rzecz zwalczania korupcji oraz kontynuacji reform politycznych i gospodarczych, które będą wyrazem hołdu dla wszystkich tych, którzy oddali życie dla lepszej i bardziej demokratycznej przyszłości Ukrainy.  Stany Zjednoczone będą nadal wspierać naród ukraiński w tych staraniach.

# # #