Usługi dla obywateli USA

Informacje dla obywateli amerykańskich w Ukrainie, którzy planują przyjazd do Polski znajduje się na stronie Informacje związane z sytuacją w Ukrainie. Zachęcamy także do zapoznania się z najnowszymi komunikatami i wiadomościami dla obywateli amerykańskich

Informacje na temat możliwości powrotu do Stanów Zjednoczonych, wymogów dotyczących wjazdu i wyjazdu z Polski oraz innych ograniczeń znajdują się na stronie „Informacje na temat sytuacji związanej z COVID-19”.

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje:  https://step.state.gov/

W chwili obecnej obywatele amerykańscy mogą przybywać do Polski z Ukrainy drogą lądową wyłącznie na podstawie specjalnej zgody. Obywatele amerykańscy mogą wystąpić o specjalną zgodę na wjazd z powodów humanitarnych do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podróżni przybywający do Polski muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 PCR lub antygenowego, aby przekroczyć granicę Polski. Od uzyskania wyniku testu do momentu przekroczenia granicy Polski nie może minąć więcej niż 24 godziny. Dzieci poniżej 5 roku życia są zwolnione z wymogu testowania. Podróżni przybywający spoza Strefy Schengen, w tym z Ukrainy, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie z wyjątkiem osób, które są w pełni zaszczepione szczepionką przeciwko COVID-19, która jest zatwierdzona do użytku w Unii Europejskiej, lub osób, które spełniają dodatkowe inne kryteria. Osoby, które muszą odbyć kwarantannę, są zobowiązane do przedstawienia konkretnego adresu, gdzie będą obywać kwarantannę w Polsce. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Ambasady Informacje na temat COVID-19.

Działy Obywateli USA w Ambasadzie USA w Warszawie, w Konsulacie Generalnym w Krakowie i w Agencji Konsularnej w Poznaniu świadczą szeroki zakres usług obywatelom Stanów Zjednoczonych mieszkającym w Polsce lub podróżującym po Polsce.

Dział Obywateli Amerykańskich nie odpowiada na zapytania dotyczące świadczeń federalnych. W sprawach Social Security oraz innych świadczeń federalnych należy kontaktować się z Biurem Świadczeń Federalnych. Z biurem tym można dodatkowo kontaktować się telefonicznie w godzinach 9:00-11:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki pod następującymi numerami telefonów:

  • Warszawa +48 22 504 2112
  • Kraków +48 12 424 5128

Dział Obywateli Amerykańskich nie odpowiada na pytania dotyczące spraw wizowych lub imigracyjnych. Informacje na te tematy znajdą Państwo na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/. Wszystkie pytania wizowe i imigracyjne należy kierować na adres support-Poland@ustraveldocs.com. Można także dzwonić na numer +48 22 3071361 lub skorzystać z opcji dostępnego w określonych godzinach czatu na żywo https://ustraveldocs.com/pl/pl/contact-us.

W Ambasadzie USA w Warszawie i w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie jest wymagane umówienie terminu spotkania online na wszystkie rutynowe usługi konsularne.

Aby umówić się na spotkanie w Agencji Konsularnej w Poznaniu, należy dzwonić na numer +48 61 851 8516.

Pomoc w sytuacjach nagłych:

WARSZAWA: W nagłych wypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obywateli USA w godzinach 8:30-5:00 p.m. pod numerem +48 22 504 2784. Poza godzinami urzędowania prosimy dzwonić pod numer +48 22 504 2000. Oficer dyżurny udziela informacji wyłącznie w sprawach nagłych dotyczących obywateli amerykańskich. Po godzinach pracy pomoc, której może udzielić Ambasada, jest ograniczona.

KRAKÓW: W nagłych wypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Obywateli Amerykańskich w godzinach urzędowania (8:30 -15:30, od 12:00 – 13:00 nieczynne) pod numerem +48 12 424 5100. Poza godzinami urzędowania prosimy dzwonić pod numer +48 601 483 348 i prosić oficera dyżurnego. Oficer dyżurny udziela informacji wyłącznie w sprawach nagłych dotyczących obywateli amerykańskich. Po godzinach pracy pomoc, której może udzielić Konsulat, jest ograniczona.

POZNAŃ: Aby skontaktować się z Agencją Konsularną w Poznaniu, należy dzwonić na numer +48 61 851 8516 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-14:00.

Wiadomości dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat sytuacji związanej z COVID-19

Zobacz wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa dla obywateli USA przyjeżdżających do Polski.