Usługi dla obywateli USA

OGŁOSZENIE:

Ambasada Amerykańska w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie rozpoczynają przyjmowanie elektronicznych wniosków o Konsularny Raport Urodzenia Dziecka za Granicą (CRBA)! Ta nowa usługa pozwoli obywatelom Stanów Zjednoczonych przez Internet uzupełnić aplikację o Konsularny Raport Urodzenia Dziecka za Granicą, załączyć wymagane dokumenty i wnieść opłatę przed spotkaniem. Na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/u-s-citizen-services-pl/dzieci-sprawy-rodzinne/narodziny/ znajdziecie Państwo więcej szczegółów.

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje:  https://step.state.gov/  

Przeczytaj wiadomości dotyczące bezpieczeństwa dla obywateli amerykańskich odwiedzających Polskę.

Ambasada Amerykańska w WarszawieKonsulat Generalny w Krakowie oraz Agencja Konsularna w Poznaniu wymagają umówienia się na spotkanie w celu uzyskania usług konsularnych.  

Działy Obsługi Obywateli Amerykańskich w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie, Konsulacie Generalnym w Krakowie oraz w Agencji Konsularnej w Poznaniu oferują usługi konsularne obywatelom Stanów Zjednoczonych, którzy mieszkają lub podróżują w Polsce. Działy Obsługi Obywateli Amerykańskich nie mogą:

  • odpowiadać na zapytania dotyczące świadczeń federalnych.  Pytania te należy kierować do Biura Świadczeń Federalnych.
  • odpowiadać na zapytania dotyczące wiz lub imigracji.  Informacje te znajdują się na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/, pytania można wysyłać na adres: support-Poland@ustraveldocs.com, zadzwonić na numer +48 22 3071361 lub skorzystać w określonych godzinach z komunikatora na stronie https://ustraveldocs.com/pl/en/contact-us.

Obywatelom USA nie wolno wjeżdżać do Polski z Białorusi i Rosji, chyba że spełnią jeden z obecnie obowiązujących wyjątków. Listę wyjątków można znaleźć tutaj: https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/zasady-wjazdu-i-pobytu-na-tery/8572,Zasady-wjazdu-i-pobytu-na-terytorium-RP-w-zwiazku-z-odwolaniem-stanu-zagrozenia-.html.

Obywatele USA, którzy nie spełniają jednego z wymienionych wyjątków, ale chcą wrócić/ewakuować się z Białorusi do Stanów Zjednoczonych tranzytem przez Polskę, mogą ubiegać się o specjalne zezwolenie na wjazd do Polski wyłącznie na przejściu granicznym w Terespolu.

Informacje dotyczące zagrożeń oraz podróżowania

Wiadomości i ostrzeżenia dla obywateli amerykańskich w Polsce