Akty stanu cywilnego

Akty stanu cywilnego są wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego.

Ambasada nie może się o nie ubiegać w Państwa imieniu i nie może przygotowywać tłumaczeń dokumentów wydanych w języku polskim. Tutaj można znaleźć informacje na temat usług tłumaczeniowych.

Zgodnie z polskimi przepisami istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego dotyczących narodzin, małżeństwa i zgonu:

  • Odpis zupełny
  • Odpis skrócony
  • Wielojęzyczny odpis skrócony.

Zwykle jest wymagane przedstawienie odpisu zupełnego.

Kopię wyroku rozwodowego można uzyskać w sądzie okręgowym, w którym rozwód został orzeczony.

Informacje w języku polskim na temat uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w Polsce znajdują się na stronie Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego.