Akty stanu cywilnego

Akty stanu cywilnego są wydawane przez odpowiednie lokalne Urzędy Stanu Cywilnego. Jeśli narodziny, małżeństwo lub śmierć nastąpiły w miejscowości, w której nie ma urzędu stanu cywilnego, należy skontaktować się z gminnym urzędem stanu cywilnego.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje, jak i gdzie można ubiegać się o akty stanu cywilnego. Ambasada nie może się o nie ubiegać w Państwa imieniu i nie może przygotowywać tłumaczeń dokumentów wydanych w języku polskim.

Zgodnie z polskimi przepisami istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego dotyczących narodzin, małżeństwa i zgonu:

  • Odpis zupełny
  • Odpis skrócony
  • Wyciąg

Zwykle jest wymagane przedstawienie odpisu zupełnego, gdyż odpis skrócony i wyciąg zawierają mało informacji.

Kopię wyroku rozwodowego można uzyskać w sądzie okręgowym, w którym rozwód został orzeczony.