Zmiany w programie dotyczącym Indywidualnego Numeru Indentyfikacyjnego Podatnika (ITIN)

Amerykański Urząd Skarbowy (IRS) zgodnie z Ustawą PATH Act of 2015 wprowadza istotne zmiany dotyczące programu ITIN. Nowe przepisy oznaczają, że każdy numer ITIN, który nie został podany na federalnym zeznaniu podatkowym co najmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat, straci ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku i nie będzie mógł być wykorzystany na zeznaniu podatkowym, jeśli nie zostanie przedłużony. Wszystkie numery ITIN wydane przed 2013 rokiem zaczną wygasać w tym roku i podatnicy będą musieli je odnowić.

Jako pierwsze spośród numerów wydanych przed 2013 rokiem zaczną wygasać te, które mają w środku cyfry 78 i 79, na przykład 9XX-78-XXXX. Okres odnawiania ich rozpoczął się 1 października 2016 roku. IRS rozpoczął wysyłkę listów do posiadaczy tych numerów w sierpniu, aby poinformować ich o konieczności odnowienia numeru i obowiązujących w tym zakresie procedurach. W przyszłości IRS opublikuje listę numerów bez środkowych cyfr 78 i 79 oraz daty, kiedy będzie można je odnawiać.

Jeśli podatnicy posiadają wygasły numer ITIN, nieodnowiony przed złożeniem zeznania podatkowego w przyszłym roku, mogą się spodziewać opóźnień w wypłacaniu zwrotów podatku, a także mogą nie kwalifikować się do skorzystania z niektórych ulg podatkowych, np. Child Tax Credit i American Opportunity Tax Credit, dopóki nie odnowią swojego numeru ITIN. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Amerykańskiego Urzędu Podatkowego IRS.gov.