Dzieci podróżujące do USA

Ze względu na rosnącą  liczbę uprowadzeń i wykorzystywania dzieci, U.S. Customs and Border Protection (Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki) zaleca, aby w przypadku gdy dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem lub z opiekunem, osoba towarzysząca dziecku posiadała pisemną zgodę drugiego rodzica (lub obojga rodziców) na jego wyjazd poza granice kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Amerykańskiego Urzędu Celnego.

Informacje wizowe można znaleźć w zakładce Wizy i pod numerem telefonu +48 22 307 1361.