Adopcja

Wizy dla dzieci z Ukrainy

W dniu 1 kwietnia 2008 r. w Stanach Zjednoczonych weszła w życie Konwencja Haska o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (w skrócie zwana Konwencją). Polska jest stroną Konwencji Haskiej od 1995 roku. Tylko dzieci, które zostały adoptowane w Polsce przez obywateli amerykańskich (lub o podwójnym obywatelstwie USA i Polski) w całkowitej zgodzie z przepisami i z zachowaniem wszystkich procedur Konwencji Haskiej, będą mogły następnie uzyskać w Ambasadzie w Warszawie wizy imigracyjne na wjazd na pobyt stały w Stanach Zjednoczonych, i w konsekwencji obywatelstwo amerykańskie.

Więcej informacji na temat procedur adopcyjnych w państwach będących stronami Konwencji znajduje się na stronie internetowej Biura d/s Dzieci Departamentu Stanu dotyczącej haskiej procedury wizowej.

Ambasada Amerykańska w Warszawie rozpatruje podania o wizy imigracyjne dla dzieci adoptowanych przez obywateli amerykańskich w Polsce. Na Białorusi obowiązuje w dalszym ciągu moratorium na zagraniczne adopcje. Jeśli planują Państwo adopcję dziecka z Polski, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zawartymi w Informatorze Adopcje w Polsce.

Aby ubiegać się o amerykańską wizę imigracyjną dla adoptowanego w Polsce dziecka/dzieci, należy upewnić się, że zostały zakończone wszystkie wymagane procedury imigracyjne, tzn. że Ambasada posiada wstępnie zatwierdzoną przez Urząd Imigracyjny (National Benefits Center w miejscowości Lee’s Summit, stan Missouri) petycję I-800 dla dziecka i ważne wyniki sprawdzenia państwa odcisków palców, oraz że Ambasada wydała tzw. List z Artykułu 5 Konwencji Haskiej, zezwalający na kontynuowanie procesu adopcyjnego przez właściwy oddział sądu rodzinnego w Polsce, mający jurysdykcję nad miejscem zamieszkania dziecka/dzieci. Wszystkie te procedury muszą zostać zakończone zanim sąd przyzna przyszłym rodzicom adopcyjnym opiekę prawną nad dzieckiem. Jeżeli adopcja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurami Konwencji Haskiej, dziecko nie będzie się kwalifikować do otrzymania wizy na wjazd do USA na pobyt stały lub czasowy.

Zanim zdecydują się Państwo na adopcję w Polsce mogą się Państwo kontaktować z Biurem ds. Dzieciprzy Departamencie Stanu, Washington, D.C. 20520-4818 lub z naszą Ambasadą.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail adoptwrw@state.gov, numerem faksu +48 22 504 2088, lub pod numerami telefonu +48 22 625 1401 oraz +48 22 504 2106.

“The child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. … [I]ntercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a child for whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin.”

-Hague Adoption Convention, Preamble

Every child benefits from a loving home in deeply profound ways.  Intercountry adoption has made this permanently possible for hundreds of thousands of children worldwide.  When children cannot remain with a relative, and new parents within their communities cannot be found, intercountry adoption opens another pathway to children to receive the care, security, and love that a permanent family can provide.

Some additional resources:

Child Welfare Information Gateway – A service of the Children’s Bureau, Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and Human Services

Medline Plus – A service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health

A Healthy Beginning: Important Information for Parents of Internationally Adopted Children (PDF 168Kb) – a brochure from the American Academy of Pediatrics.

“My Administration remains committed to helping every child find a loving home.” – President Barack Obama, Presidential Proclamation of National Adoption Month 2012.

To adopt a child from another country and bring that child to live in the United States, you must first be found eligible to adopt under U.S. law.  The federal agency that makes this determination is U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), part of the Department of Homeland Security.  You may not bring an adopted child (or a child for which you have gained legal custody for the purpose of immigration and adoption) into the United States until USCIS determines that you are eligible to adopt from another country.

National Requirements

You must meet certain requirements to bring a foreign-born child whom you’ve adopted to the United States.  Some of the basic requirements include the following:

  1. You must be a U.S. Citizen.
  2. If you are unmarried, you must be at least 25 years old.
  3. If you are married, you must jointly adopt the child (even if you are separated but not divorced), and your spouse must also be either a U.S. citizen or in legal status in the United States.
  4. You must meet certain requirements that will determine your suitability as a prospective adoptive parent, including criminal background checks, fingerprinting, and a home study.

State Requirements

In addition to qualifying to adopt under U.S. law, you must also meet your home state’s requirements for prospective adoptive parents.  Learn more about individual state requirements on the Child Welfare Information Gateway website.

Foreign Country Requirements

Each country has its own requirements for adopting parents. Poland’s requirements are explained in the Country Information section on the Department of State website.