Narodziny

Konsularny Raport Urodzenia Dziecka Za Granicą

 

Ważna informacja dla obywateli amerykańskich, którzy chcą zarejestrować dziecko urodzone w Ukrainie

Obywatele amerykańscy, którzy chcą zarejestrować narodziny dziecka urodzonego w Ukrainie, które wciąż przebywa w Ukrainie, powinni skontaktować się z KyivACS@state.gov, aby uzyskać pomoc. Jeśli potrzebują Państwo informacji na temat rejestracji dziecka urodzonego w wyniku surogacji w Ukrainie należy skontaktować się z KyivACS@state.gov .

Informacje dla osób, które chcą ubiegać się o Konsularny Raport Urodzenia

Obywatel Stanów Zjednoczonych, który pragnie udokumentować obywatelstwo amerykańskie swojego dziecka urodzonego za granicą, musi ubiegać się o Konsularny Raport Urodzenia Dziecka Za Granicą. Dokument ten jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych w taki sam sposób jak odpis aktu urodzenia i stanowi wystarczający dowód posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych w przypadku ubiegania się o paszport lub o przyjęcie do szkoły. Rejestracja dziecka musi odbyć się przed 18 urodzinami. Zalecamy rodzicom ubieganie się o Konsularny Raport Urodzenia jak najwcześniej to możliwe po narodzinach dziecka.

Jak ubiegać się o Konsularny Raport Urodzenia

Ambasada Amerykańska w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie rozpoczynają przyjmowanie elektronicznych wniosków o Konsularny Raport Urodzenia Dziecka za Granicą (CRBA)! Ta nowa usługa pozwoli obywatelom Stanów Zjednoczonych przez Internet uzupełnić aplikację o Konsularny Raport Urodzenia Dziecka za Granicą, załączyć wymagane dokumenty i wnieść opłatę przed spotkaniem.

 • Uwaga: Aplikanci muszą mieć konto na stronie Login.gov, aby móc korzystać z usług eCRBA na stronie MyTravelGov. Instrukcje, jak utworzyć konto, znajdują się na stronie MyTravelGov. Jeśli już rozpoczęli Państwo składanie wniosku o eCRBA, powinni Państwo użyć tego samego adresu emailowego, którego użyli Państwo wcześniej, aby utworzyć konto na stronie MyTravelGov. Dzięki temu zostanie zachowana łączność między Państwa aktualnym profilem i nowym systemem weryfikacji.

1) W celu ubiegania się o Konsularny Raport Urodzenia (CRBA) online, należy utworzyć konto w profilu MyTravelGov lub zalogować się na swoje konto na tym profilu. MyTravelGov to bezpieczny, szyfrowany portal, dzięki któremu można rozpocząć składanie wniosku o eCRBA lub otworzyć już rozpoczęty wniosek.

2) Po utworzeniu konta w MyTravelGov można uzyskać dostęp do witryny eCRBA i złożyć wniosek online. Łatwy w użyciu proces online zapewnia wnioskodawcom instrukcje krok po kroku, jak wypełnić wniosek. Prosimy pamiętać, aby dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wpisać N/A, jeśli coś Państwa nie dotyczy. Można wcześniej przejrzeć dokumenty niezbędne do złożenia wniosku CRBA, przeglądając poniższą listę kontrolną dokumentów oraz dodatkowe informacje dostępne tutaj.

3) Po wypełnieniu wniosku online, załączeniu wymaganych dokumentów (prosimy o załączanie dokumentów w formacie pdf) i dokonaniu płatności, będą Państwo pokierowani, aby umówić spotkanie drogą emailową w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym USA w Krakowie zgodnie z poniższymi instrukcjami. Należy wnioskować o spotkanie najwcześniej 72 godziny po dokonaniu płatności. W tym czasie płatność zostanie zaksięgowana przed Państwa rozmową. Uwaga: Nie należy dokonywać drugiej płatności za Raport Urodzenia (CRBA) w Ambasadzie w Warszawie lub Konsulacie w Krakowie (100 USD). Otrzymają Państwo email z potwierdzeniem daty i godziny spotkania.

4) W wyznaczonym dniu należy przyjść na spotkanie z dzieckiem i zabrać ze sobą oryginalne dokumenty oraz ich kserokopie (jednostronne). Oryginały dokumentów zostaną zwrócone po rozpatrzeniu wniosku. Należy przynieść tłumaczenia na język angielski wszystkich dokumentów w językach obcych, chyba że są one w języku polskim. Dziecko musi być obecne w Ambasadzie lub Konsulacie Generalnym podczas rozmowy. Z reguły obecni muszą być oboje rodzice.

W celu umówienia spotkania w Warszawie należy wysłać wiadomość e-mail na adres ACSWarsaw@state.gov , postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

W celu umówienia spotkania w Krakowie należy wysłać wiadomość e-mail na adres KrakowACS@state.gov , postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • W POLU TYTUŁ NALEŻY WPISAĆ:CR31 – PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
 • W treści e-maila podać swoje imię i nazwisko; oraz
 • Potwierdzić, że wykonano instrukcje dotyczące eCRBA, w tym wypełnienie wniosku online, załączenie wymaganych dokumentów zgodnie z poniższym opisem i przesłanie płatności na pay.gov.
 • W emailu należy podać informację, czy dziecko urodziło się w wyniku technologii wspomaganego rozrodu (ART) lub surogacji.

Wymagane dokumenty na spotkanie i dalsze instrukcje

 • Prosimy odwiedzić sekcję Przekazywanie obywatelstwa na tej stronie, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach kwalifikacyjnych do przekazania obywatelstwa amerykańskiego państwa dziecku.
 • Wypełniony formularz eCRBA wraz z wniesioną płatnością online według informacji powyżej oraz załączone dokumenty wymienione poniżej.
 • Jeśli rodzic, który jest obywatelem USA nie może być obecny, należy złożyć notaryzowany formularz Affidavit of Parentage, Physical Presence and Support.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia – oryginał. Uwaga: W przypadku wniosków o Konsularny Raport Urodzenia oraz wniosków o pierwszy paszport imię i nazwisko aplikanta powinno być zgodne z danymi na akcie urodzenia. Istotne zmiany w imieniu i nazwisku aplikanta należy udokumentować poprawionym aktem urodzenia lub innym oficjalnym dokumentem potwierdzającym zmianę danych. Oświadczenie rodziców nie jest wystarczające, aby zatwierdzić istotną zmianę w imieniu lub nazwisku.
 • Akt małżeństwa rodziców, jeśli dotyczy (oryginał).
 • Potwierdzenie zakończenia poprzednich małżeństw – oryginał (jeśli dotyczy).
 • Dowód na posiadanie obywatelstwa USA przez rodzica/rodziców (paszport USA lub świadectwo naturalizacji – oryginał).
 • Ważny wydany przez rząd dokument tożsamości obojga rodziców (oryginał)
 • Dokumenty potwierdzające fizyczny pobyt w USA rodzica posiadającego obywatelstwo USA przed narodzinami dziecka. Wypełniając formularz DS-2029, należy zwrócić uwagę, że okresy czasu nawet krótkie, które spędzili Państwo poza Stanami Zjednoczonymi, nie liczą się jako fizyczna obecność w USA i nie należy ich wpisywać na formularzu. Dokumentami, które mogą potwierdzać fizyczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, mogą być między innymi:
  • Świadectwa szkolne z poszczególnych lat (school transcripts)
  • Formularze W-2 i formularze podatkowe (same formularze podatkowe nie są wystarczającym dowodem fizycznej obecności)
  • Dokumenty z miejsca pracy (wskazujące comiesięczną obecność w USA)
  • Dokumenty potwierdzające służbę w wojsku amerykańskim albo dla rządu USA, lub status dziecka lub osoby pozostającej w gospodarstwie domowym z żołnierzem amerykańskim lub pracownikiem administracji rządowej USA.
 • Rachunki za wynajem nieruchomości (same rachunki za wynajem nie są wystarczającym dowodem fizycznej obecności)
 • Pieczątki w paszporcie USA. Prawo jazdy nie stanowi dowodu fizycznej obecności.
 • Więcej informacji na temat dokumentacji znajduje się pod linkiem „CRBA – Informacje i wymagania” po prawej stronie.

Potrzebna pomoc?

eCRBA – Często zadawane pytania.

eCRBA – Przewodnik po aplikacji.

Uzyskanie numeru Social Security

Aby uzyskać numer Social Security dla dziecka, mogą Państwo złożyć wniosek (formularz SS-5 dostępny na stronie https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf) w Dziale Świadczeń Federalnych. Mogą Państwo to zrobić w dniu spotkania. Informacje kontaktowe Działu Świadczeń Federalnych znajdują się na stronie: https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/contacts/.

Możliwość przekazania obywatelstwa USA zależy od następujących czynników:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwa USA w momencie narodzin dziecka;
 2. Rodzic posiadający obywatelstwo USA musi być biologicznym rodzicem dziecka. Więcej informacji na temat przekazywania obywatelstwa oraz testów DNA znajduje się na stronie internetowej Departamentu Stanu.
 3. Dokumenty potwierdzające fizyczną obecność w USA rodzica lub rodziców posiadających obywatelstwo USA przed narodzinami dziecka zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania obywatelstwa.

Przykłady dokumentów mogących potwierdzić fizyczną obecność w USA

Przykłady dokumentów mogących potwierdzić fizyczną obecność w USA:
 • Odcinki pensji (W-2) i zeznania podatkowe
 • Świadectwa szkolne
 • Dokumenty z miejsca pracy
 • Rachunki za wynajem
 • Dokumenty potwierdzające honorową służbę wojskową w armii USA, zatrudnienie przez rząd USA lub niektóre międzyrządowe organizacje międzynarodowe, lub dokumenty potwierdzające, że rodzic obywatel USA jest dzieckiem lub członkiem najbliższej rodziny osoby, która taką służbę pełni lub jest zatrudniona przez wymienione wyżej instytucje (z pewnymi wyjątkami).
 • Stemple w paszportach amerykańskich mogą stanowić jeden z dowodów przebywania w USA, ale nie są wystarczającym dowodem. Prawo jazdy nie stanowi dowodu na przebywanie w USA.

Jeśli mają Państwo dzieci, które już otrzymały Konsularne Raporty Urodzenia Za Granicą, taka informacja może być pomocna. Prosimy także o zapoznanie się z informacją na temat dodatkowych dokumentów.