Międzynarodowe uprowadzenia rodzicielskie

  1. Adopcja
  2. Narodziny
  3. Międzynarodowe uprowadzenia rodzicielskie

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Od 1 listopada 1992 roku Polska i Stany Zjednoczone są stronami Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 roku. Jeśli Państwa dziecko zostało uprowadzone z USA do Polski, prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem Departamentu Stanu, który poinformuje Państwa o krokach, jakie w tej sytuacji mogą Państwo podjąć. Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące Polski, w tym dane kontaktowe do Ambasady USA.

Jeśli istnieje podejrzenie, że może nastąpić porwanie rodzicielskie:

  • Osoby w Stanach Zjednoczonych dzwonią do Biura Spraw Dzieci na numer 1-888-407-4747.
  • Spoza Stanów Zjednoczonych należy dzwonić na numer 202-501-4444 lub wysłać email do Biura Spraw Dzieci w Waszyngtonie (CA/OCS/CI) na adres AskCI@state.gov.
  • Osoby znajdujące się w Polsce kontaktują się z Biurem Spraw Dzieci oraz Ministerstwem Sprawiedliwości, Wydziałem Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych, Departamentem Spraw Rodzinnych i Nieletnich pod numerem telefonu 22 23 90 470 lub pocztą elektroniczną: polandchildabduction@ms.gov.pl, aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji prawnych oraz działania Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Z Działem Obywateli Amerykańskich w Ambasadzie Amerykańskiej można kontaktować się w godzinach pracy pod numerem +48 22 504 2784.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej na naszej stronie internetowej znajduje się lista prawników.

W przypadku aktualnie mającego miejsce uprowadzenia:

  • Osoby w Stanach Zjednoczonych dzwonią do Biura Spraw Dzieci na numer 1-888-407-4747. Po uzyskaniu połączenia należy poprosić o połączenie z oficerem dyżurnym OCS/ACS.
  • Spoza Stanów Zjednoczonych należy dzwonić na numer 202-501-4444 lub wysłać email na adres PreventAbduction1@state.gov.

Jeśli już doszło do uprowadzenia:

  • Kontakt z Działem Obywateli Amerykańskich w godzinach pracy pod numerem +48 22 504 2784.
  • Osoby w Stanach Zjednoczonych dzwonią do Biura Spraw Dzieci na numer 1-888-407-4747.

Więcej informacji na temat Międzynarodowych Uprowadzeń Rodzicielskich znajduje się na stronie Departamentu Stanu.