Głosowanie

Głosowanie za granicą

 

Głosowanie korespondencyjne za granicą jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej!

Teraz wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych mogą otrzymać karty do głosowania drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa stanie lub powiecie karty do głosowania mogą być wysłane pocztą elektroniczną, faksem lub być umieszczone w Internecie. Na stronie http://www.fvap.gov/ należy wypełnić nowy Wniosek o Federalną Kartę do Głosowania (FPCA). Trzeba to zrobić jak najszybciej, nawet dzisiaj. Na wniosku należy podać swój adres poczty elektronicznej. Jeśli Państwa stan wysyła karty do głosowania faksem, ale nie emailem, należy podać swój numer faksu. Jeśli poproszą Państwo o przesłanie karty do głosowania emailem lub faksem, otrzymają ją Państwo 45 dni przed wyborami. Większość stanów ma strony internetowe, na których można się rejestrować, a wiele stanów umożliwia także sprawdzanie statusu odesłanej wypełnionej karty do głosowania.

WAŻNE: Każdy, kto chce głosować w wyborach, powinien co roku wysyłać nowy Wniosek o Federalną Kartę do Głosowania.do swojego lokalnego biura wyborczego w Stanach Zjednoczonych.

2024 KEY ELECTION DATES

 

15 stycznia 2024 Iowa Republican Caucus
23 stycznia 2024 New Hampshire Republican primary
3 lutego 2024 South Carolina Democratic primary
6 lutego 2024 Nevada Democratic primary
8 lutego 2024 Nevada Republican caucuses
24 lutego 2024 South Carolina Republican primary
27 lutego 2024 Michigan primary
5 marca 2024 Super Tuesday (Alabama, Alaska- Republican, Arkansas, California, Colorado, Iowa- Democratic, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont and Virginia)
12 marca 2024 March 12 primaries (Georgia, Hawaii- Republican, Mississippi, and Washington)
19 marca 2024 March 19 primaries (Arizona, Florida- Republican, Illinois, Kansas and Ohio)
23 marca 2024 March 23 primaries (Louisiana, Missouri- Democratic)
2 kwietnia 2024 April 2 primaries (Arkansas, Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island and Wisconsin)
6 kwietnia 2024 April 6 primaries (Alaska- Democratic, Hawaii- Democratic primary and North Dakota- Democratic)
13 kwietnia 2024 Wyoming Democratic caucuses
23 kwietnia 2024 Pennsylvania primary
7 maja 2024 Indiana primary
14 maja 2024 May 14 primaries (Maryland, Nebraska and West Virginia)
21 maja 2024 May 21 primaries (Georgia, Idaho, Kentucky and Oregon- Democratic)
4 czerwca 2024 June 4 primaries (DC, Montana- Democratic, New Jersey, New Mexico, South Dakota- Democratic)
15-18 lipca 2024 Republican National Convention in Milwaukee
19-22 sierpnia 2024 Democratic National Convention in Chicago
5  listopada 2024 Election Day
  • Głosowanie korespondencyjne to prosty cztero- lub pięcioetapowy proces.
  •  Co roku należy wysyłać wypełniony Wniosek o Federalną Kartę do Głosowania do biura wyborczego w swoim stanie.
  •  Pracownicy biura zweryfikują Państwa prawo do głosowania i umieszczą Państwa na liście osób, do których wysłane zostaną karty do głosowania w wyborach odbywających się w danym roku.
  •  Czysta karta do głosowania będzie do Państwa przesłana elektronicznie lub pocztą.
  •  Wypełnioną kartę należy odesłać przed ostatecznym terminem przyjmowania kart do głosowania w danym stanie.
  • Jeśli na 30 dni przed wyborami nie otrzymają Państwo karty do głosowania, należy zagłosować na Federalnej Karcie do Głosowania Korespondencyjnego.

Aby głosować w wyborach, przebywając poza Stanami Zjednoczonymi, trzeba zarejestrować się do głosowania w stanowym biurze wyborczym w stanie, w którym Państwo mieszkają/mieszkali, ORAZ co roku należy składać Wniosek o Kartę do Głosowania Korespondencyjnego. Można zarejestrować się, wypełniając Wniosek o Kartę do Głosowania Korespondencyjnego. Nowy wniosek należy składać za każdym razem, gdy zmieniają Państwo adres, email lub nazwisko.

Aby wypełnić i zaadresować wniosek, można skorzystać z aplikacji na stronie Federalnego Programu Pomocy dla Wyborców lub Fundacji ds. Głosowania Za Granicą. Wniosek oraz instrukcje dotyczące głosowania w danym stanie można też otrzymać w każdej Ambasadzie lub Konsulacie USA oraz w licznych amerykańskich organizacjach obywatelskich lub politycznych.

Niektóre stany przyjmują Wnioski o Karty do Głosowania Korespondencyjnego przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. (Poniżej instrukcje dotyczące oddania głosu i odesłania Karty do Głosowania.) Aktualne instrukcje dotyczące głosowania we wszystkich stanach znajdują się na stronie Federalnego Programu Pomocy dla Wyborców. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu lub składaniu wymaganych formularzy, należy skontaktować się z urzędnikiem odpowiedzialnym za pomoc wyborcom w najbliższej placówce dyplomatycznej USA.

45 dni przed wyborami powszechnymi władze stanowe wyślą Państwu czystą kartę do głosowania drogą elektroniczną lub pocztą na adres, który podali Państwo na Wniosku o Kartę do Głosowania Korespondencyjnego.

Termin rozsyłania kart do głosowania w innego rodzaju wyborach może być krótszy. W zależności od stanu, w którym są Państwo zarejestrowani do głosowania oraz od Państwa statusu za granicą, mogą Państwo otrzymywać karty do głosowania korespondencyjnego we wszystkich wyborach lub skrócone karty do głosowania w wyborach na stanowiska federalne.

Kartę do głosowania należy wypełnić dokładnie i czytelnie oraz odesłać do stanowego biura wyborczego przed ostatecznym terminem przyjmowania kart. Radzimy odesłać kartę do głosowania jak najwcześniej.

Wyborcy przebywający za granicą mają kilka opcji, żeby odesłać swoją kartę do głosowania:

  • Lokalna poczta: Jeśli w kraju, z którego będą Państwo głosować, usługi pocztowe są na dobrym poziomie, kartę do głosowania można wysłać pocztą po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za przesyłkę międzynarodową.
  • Poczta dyplomatyczna: Mogą Państwo zostawić materiały do głosowania w najbliższej amerykańskiej placówce dyplomatycznej, może to też zrobić ktoś inny w Państwa imieniu. Przesyłka musi być zaadresowana do odpowiedniego biura wyborczego w Stanach Zjednoczonych i mieć naklejony znaczek albo być zapakowana w kopertę wydrukowaną ze strony WWW.fvap.gov. Dokładne instrukcje mogą Państwo otrzymać od urzędnika odpowiedzialnego za pomoc wyborcom w Ambasadzie/Konsulacie lub na stronie internetowej placówki dyplomatycznej.
  • Faks, poczta elektroniczna, Internet: Wiele stanów przyjmuje karty do głosowania przesłane elektronicznie. Informacje dotyczące tej opcji znajdą Państwo na stronie Federalnego Programu Pomocy dla Wyborców.
  • Ekspresowa przesyłka kurierska: Jeśli do wyborów pozostało mało czasu lub jeśli lokalne usługi pocztowe nie są rzetelne, mogą Państwo skorzystać z oferty takich firm kurierskich jak: FedEx, DHL lub UPS. UWAGA: FedEx nie dostarcza przesyłek na adres skrytek pocztowych.

Może się zdarzyć, że karta do głosowania nie dotrze do Państwa odpowiednio wcześnie. Jeśli spełnili Państwo wszystkie wymagania, a mimo to nie otrzymali Państwo karty do głosowania 30 dni przed wyborami, powinni Państwo wypełnić i wysłać Federalną Kartę do Głosowania Korespondencyjnego (FWAB) dostępną na stronie www.fvap.gov. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać w Ambasadzie lub Konsulacie USA. Na karcie należy wpisać nazwiska kandydatów i odesłać do swojego stanowego biura wyborczego. Jeśli przygotowana przez władze stanowe karta do głosowania dotrze do Państwa później, należy ją też wypełnić i odesłać. Karta federalna będzie policzona tylko wówczas, gdy karta stanowa nie dotrze do stanowego biura wyborczego przed terminem. Procedura ta nie spowoduje unieważnienia Państwa głosu ani dwukrotnego jego policzenia.

Prawie wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 lat, mają prawo do głosowania za granicą w prawyborach i wyborach powszechnych na kandydatów na stanowiska federalne w Stanach Zjednoczonych. Poza tym niektóre stany zezwalają obywatelom przebywającym za granicą na głosowanie na kandydatów na posady stanowe i lokalne, a także w stanowych i lokalnych referendach. Informacje dotyczące konkretnych stanów znajdują się na stronie Federalnego Programu Pomocy dla Wyborców i na stronie Fundacji ds. Głosowania Za Granicą. Fundacja ta jest niepartyjną organizacją zapewniającą pomoc dla wyborców.

Dla celów głosowania stan, w którym mają Państwo prawo głosować, to zwykle stan, w którym mieszkali Państwo bezpośrednio przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli nie mają lub nie wynajmują już tam Państwo nieruchomości lub nie zamierzają tam Państwo wrócić. Niektóre stany oraz Dystrykt Kolumbii zezwalają obywatelom amerykańskim, którzy nigdy nie mieszkali w USA, zarejestrować się w stanie, w którym prawo do głosowania mieliby ich rodzice. Pytania dotyczące prawa do głosowania należy kierować do stanowych biur wyborczych.

Wszystkie wybory w Stanach Zjednoczonych są organizowane na poziomie stanowym i lokalnym. Jeśli lokalni pracownicy biur wyborczych będą mieli pytania dotyczące wypełnionych przez Państwa formularzy, skontaktują się z Państwem. Dobrze jest wysłać formularz rejestracyjny wcześnie (najlepiej na początku roku kalendarzowego albo przynajmniej 45 dni przed wyborami), aby urzędnicy mieli czas rozpatrzyć Państwa wniosek i wyjaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości. Po zatwierdzeniu rejestracji Państwa nazwisko zostanie umieszczone na liście osób, które otrzymują karty do głosowania korespondencyjnego.

Obecnie władze stanowe są zobligowane do posiadania stron internetowych, na których można sprawdzić status swojej rejestracji. Jeśli chcą Państwo sprawdzić ten status lub potwierdzić, że zostali Państwo zarejestrowani, na stronie Federalnego Programu Pomocy dla Wyborców znajdą Państwo listę tych stron internetowych. Mogą Państwo także zadzwonić lub napisać bezpośrednio do lokalnych biur wyborczych.

Więcej informacji, dotyczących kandydatów oraz ważnych dla Państwa kwestii znajduje się na stronie Federalnego Programu Pomocy dla Wyborców.

Głosowanie na kandydatów na stanowiska federalne nie wpływa na federalny czy stanowy obowiązek podatkowy. Głosowanie na kandydatów na stanowe lub lokalne stanowiska może mieć wpływ na stanowy obowiązek podatkowy. W razie wątpliwości należy skontaktować się z prawnikiem.