Informacje dotyczące zagrożeń oraz podróżowania

Level 3: Reconsider travel to Poland due to COVID-19. Read More

Travel Advisory Levels
Travel Level 1Travel Level 2Travel Level 3Travel Level 4

Alerts