Konsularny Raport Zgonu Obywatela USA Za Granicą

Konsularny Raport Zgonu Obywatela USA Za Granicą jest niezbędny przy regulowaniu kwestii prawnych oraz majątkowych w USA. Dział Obywateli USA Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie może wydać do 20 kopii Konsularnego Raportu Zgonu. Uprzejmie prosimy o podanie Działowi Obywateli USA wszystkich wymienionych poniżej informacji dotyczących zmarłego. Prosimy również o przesłanie: aktu zgonu, kopii karty zgonu bądź orzeczenia lekarza zawierającego przyczynę zgonu, paszportu zmarłego.

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer Social Security
  3. Data i miejsce urodzenia
  4. Data zgonu
  5. Miejsce zgonu
  6. Miejsce pochówku
  7. Ostatni adres w USA
  8. Ostatni adres w Polsce
  9. Imię i nazwisko, adres, telefon najbliższego krewnego zmarłego oraz określenie pokrewieństwa
  10. Imię i nazwisko oraz adres osoby, w której posiadaniu znajdują się rzeczy zmarłego