Kontakt dla obywateli USA w nagłych przypadkach

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Do nagłych przypadków należą:

Zgon obywatela amerykańskiego, szczególnie w sytuacji, gdy nie został powiadomiony najbliższy krewny
Zatrzymanie/aresztowanie obywatela amerykańskiego, jeśli istnieje podejrzenie niewłaściwego traktowania
Poważna choroba lub uraz
Rodzicielskie porwanie dziecka (w danym momencie)
Ofiara przestępstwa

W nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej pomocy należy kontaktować się z lokalnymi służbami

Z telefonów komórkowych:            112: Numer alarmowy
Z telefonów stacjonarnych:            999: Pogotowie ratunkowe, 998: Straż pożarna, 997: Polija, 9633: Informacja drogowa

Dzwoniąc z telefonów komórkowych, należy wybrać numer kierunkowy, np. 22 997, aby połączyć się z policją w Warszawie.

Zgłoszenie zgonu, aresztowania/zatrzymania, zachorowania, kontuzji lub zaginięcia obywatela amerykańskiego

Ambasada Amerykańska w Warszawie: należy skorzystać z Nawigatora strony internetowej dotyczącej usług dla obywateli amerykańskich, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie lub uzyskać instrukcje, jak się z nami skontaktować.

Konsulat Generalny w Krakowie: należy wysłać email na adres KrakowACS@state.gov zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 Tytuł wiadomości powinien brzmieć: E11 – IMIĘ I NAZWISKO OBYWATELA AMERYKAŃSKIEGO

 • Imię i nazwisko obywatela amerykańskiego
 • Data urodzenia obywatela amerykańśkiego
 • Numer paszportu obywatela amerykańskiego
 • Miejsce pobytu obywatela amerykańskiego
 • Należy wskazać, czy chodzi o: zgon, areszt/zatrzymanie, zachorowanie, kontuzję lub zaginięcie obywatela amerykańskiego
 • Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej
 • Dodatkowe informacje, które zgłaszający uważa za istotne.

Kontakt telefoniczny w nagłych przypadkach, które wymagają natychmiastowej pomocy konsularnej:

WARSZAWA:

 • w godzinach urzędowania (8:30-17:00): +48 22 504 2784
 • poza godzinami urzędowania i w święta: +48 22 504 2000
 • ze Stanów Zjednoczonych w godzinach urzędowania: +011 48 22 504 2784
 • ze Stanów Zjednoczonych poza godzinami urzędowania i w święta: +011 48 22 504 2000

KRAKÓW:

 • w godzinach urzędowania (8:30 – 12:00 i 13:00 – 17:00): +48 12 424 5100.
 • poza godzinami urzędowania: +48 22 504 2000

POZNAŃ:

 • w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek 9:00 – 14:00): +48 61 851 8516

Informacje na temat usług świadczonych przez Dział Obsługi Obywateli USA znajdują się na stronie Działu.

Więcej informacji na temat tego, co Departament Stanu może, a czego nie może zrobić w sytuacji kryzysowej znajduje się na stronie Emergencies.

Uwaga: Czas w Polsce jest przesunięty o 6 godzin do przodu w stosunku do czasu obowiązującego w Waszyngtonie (EST)

Konsulaty i Ambasada są zamknięte w federalne i lokalne święta narodowe.