Dodatkowe informacje lokalne dla obywateli USA

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

Informacje dla obywateli USA przebywających w Polsce

 

Przyjazd do Polski
Polska jest państwem-sygnatariuszem Układu z Schengen. Obywatele USA podróżujący z ważnymi paszportami w celach turystycznych lub służbowych mogą ubiegać się o wjazd do strefy Schengen bez wizy na okres 90 dni raz na 180 dni. Aby przekroczyć granice strefy Schengen, należy mieć paszport USA (z odpowiednimi wizami, jeśli są wymagane) ważny co najmniej 90 dni ponad zamierzony pobyt w strefie Schengen.  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedłużenia pobytu w Polsce, ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały lub pracę w Polsce należy skontaktować się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Więcej informacji na temat Układu z Schengen znajduje się na stronie Obywatele USA podróżujący w Europie.

Informacje o Polsce
Więcej informacji na temat wymogów wizowych dla obywateli USA przyjeżdżających do Polski, przestępczości, wyjątkowych okoliczności, ochrony zdrowia i lecznictwa, bezpieczeństwa na drogach oraz innych spraw znajduje się na stronie Departamentu Stanu poświęconej Polsce.

Często zadawane pytania

Czy Ambasada może mi pomóc w poszukiwaniach genealogicznych moich krewnych w Polsce?

Ambasada Amerykańska w Warszawie nie świadczy usług związanych z poszukiwaniami genealogicznymi. Informacje na ten temat znajdują się na tej stronie.