Dodatkowe informacje lokalne dla obywateli USA

Informacje dla obywateli USA przebywających w Polsce

 

Przyjazd do Polski
Polska jest państwem-sygnatariuszem Układu z Schengen. Obywatele USA podróżujący z ważnymi paszportami w celach turystycznych lub służbowych mogą ubiegać się o wjazd do strefy Schengen bez wizy na okres 90 dni raz na 180 dni. Aby przekroczyć granice strefy Schengen, należy mieć paszport USA (z odpowiednimi wizami, jeśli są wymagane) ważny co najmniej 90 dni ponad zamierzony pobyt w strefie Schengen.  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedłużenia pobytu w Polsce, ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały lub pracę w Polsce należy skontaktować się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Więcej informacji na temat Układu z Schengen znajduje się na stronie Obywatele USA podróżujący w Europie.

Informacje o Polsce
Więcej informacji na temat wymogów wizowych dla obywateli USA przyjeżdżających do Polski, przestępczości, wyjątkowych okoliczności, ochrony zdrowia i lecznictwa, bezpieczeństwa na drogach oraz innych spraw znajduje się na stronie Departamentu Stanu poświęconej Polsce.

Ostrzeżenia i komunikaty dla podróżnych
Departament Stanu USA przygotowuje na bieżąco listę ostrzeżeń i komunikatów dla podróżnych. Ostrzeżenia dla podróżnych wynikają z długotrwałych, przedłużających się uwarunkowań, wywołujących niebezpieczeństwo lub niestabilność w kraju. Ostrzeżenie dla podróżnych wydaje się również w sytuacji, gdy możliwość pomocy obywatelowi amerykańskiemu ze strony amerykańskiego rządu jest ograniczona z powodu zamknięcia ambasady czy konsulatu lub nieobecności ich pracowników. Komunikaty dla podróżnych wydawane są w celu rozpowszechniania informacji w przypadkach krótkotrwałych okoliczności, zazwyczaj dotyczących jednego kraju, zagrażających bezpieczeństwu obywateli amerykańskich. Przykładami sytuacji, w których wydawane są komunikaty dla podróżnych są: klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, zamachy stanu, rocznice aktów terrorystycznych, towarzyszące wyborom demonstracje lub akty przemocy, a także ważne wydarzenia, takie jak konferencje międzynarodowe czy regionalne wydarzenia sportowe.

Informacje dla obywateli USA w Polsce
Informacje na temat spraw związanych z bezpieczeństem, nagłe ostrzeżenia oraz inne kwestie szczególnie istotne dla obywateli USA przebywających w Polsce znajdą Państwo na stronie z Wiadomościami dla Obywateli USA.