Adwokaci

Uwaga: Ambasada w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie w porozumieniu z Adwokaturą Polską przygotowały listę prawników, którzy, poza odnotowanymi wyjątkami, zgłosili gotowość prowadzenia spraw cywilnych i karnych. Opłaty za obsługę prawną pokrywają koszty obsługi prawnej, w tym transport, poszukiwanie dokumentów, sporządzenie fotokopii, maszynopisanie i in. Ambasada Amerykańska i Konsulat Generalny nie ponoszą odpowiedzialności za profesjonalizm i uczciwość zawodową prawników wymienionych na liście.