Zapytanie o karalność

Informacje na temat uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie oficjlanego Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny.