Odnowienie paszportu

Odnowienie paszportu dla osoby dorosłej

Jeśli państwa obecny amerykański paszport:

 • Nie jest uszkodzony i może być złożony razem z wnioskiem
 • Został wydany, gdy właściciel miał co najmniej 16 lat
 • Został wydany w ciągu ostatnich 15 lat
 • Został wydany na obecne nazwisko lub zmiana nazwiska nastąpiła w wyniku orzeczenia sądu lub zawarcia małżeństwa
 • Był wydany na 10 lat

prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami przed złożeniem wniosku o paszport.

 

Wypełnienie formularza DS–82, Wniosku o paszport amerykański

Pierwsze dwie strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób składających wnioski w Stanach Zjednoczonych. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Dokumenty uzupełniające

Wymagane dokumenty:

 • Ostatni paszport amerykański
 • Ważny dowód tożsamości.  Jeśli paszport jest nieaktualny, może to być:
 1. Ważny paszport innego państwa niż USA
 2. Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 3. Dowód osobisty
 4. Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 5. Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe
 • Oryginał aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu potwierdzające zmianę nazwiska, jeśli nazwisko było zmienione od momentu wydania ostatniego paszportu.

Zdjęcia paszportowe

Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie.

Opłata za wniosek

Opłata za przedłużenie paszportu wynosi 110$. Prosimy o zapoznanie się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.