Ofiary przestępstw

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Osoby, które stają się ofiarą przestępstwa, przebywając za granicą, przeżywają druzgocące i traumatyczne doświadczenie. I chociaż nikt nie jest w stanie cofnąć emocjonalnej traumy, fizycznych obrażeń czy strat materialnych, których doznały ofiary przestępstw, pracownicy konsularni mogą udzielić informacji na temat radzenia sobie z natychmiastowymi praktycznymi konsekwencjami przestępstwa oraz systemu sądownictwa w Polce. Zachęcamy do zapoznania się z broszurką Information for Crime Victims about the Criminal Justice Process in Poland (PDF 331Kb) i skontaktowania się bezpośrednio z Ambasadą, jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące interpretacji konkretnych przepisów polskiego prawa, na naszej stronie znajdą Państwo listę adwokatów.

Nie możemy:

 • Potwierdzić w sądzie, że ktoś jest winny lub niewinny
 • Udzielać porad prawnych lub reprezentować obywateli amerykańskich w sądzie za granicą
 • Występować oficjalnie w roli tłumacza
 • Regulować rachunki za usługi prawne, medyczne lub inne obywateli amerykańskich za granicą.

Zgłoszenie zgonu, aresztowania/zatrzymania, zachorowania, kontuzji lub zaginięcia obywatela amerykańskiego

Ambasada Amerykańska w Warszawie: należy skorzystać z Nawigatora strony internetowej dotyczącej usług dla obywateli amerykańskich, aby uzyskać instrukcje, jak się z nami skontaktować.

Konsulat Generalny w Krakowie: należy wysłać email na adres KrakowACS@state.gov zgodnie z poniższymi instrukcjami z możliwie jak największą ilością informacji:

 • Tytuł wiadomości powinien brzmieć: E11 – IMIĘ I NAZWISKO OBYWATELA AMERYKAŃSKIEGO
 • Imię i nazwisko obywatela amerykańskiego
 • Data urodzenia obywatela amerykańśkiego
 • Numer paszportu obywatela amerykańskiego
 • Miejsce pobytu obywatela amerykańskiego
 • Należy wskazać, czy chodzi o: zgon, areszt/zatrzymanie, zachorowanie, kontuzję lub zaginięcie obywatela amerykańskiego
 • Imię, nazwisko i dane kontaktowe najbliższego krewnego obywatela amerykańskiego
 • Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej
 • Dodatkowe informacje, które zgłaszający uważa za istotne.