Odnowienie paszportu dla dziecka

Paszporty dla dzieci (obywatele amerykańscy do 16 roku życia)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Uwaga: dzieci poniżej 16 roku życia muszą być obecne podczas składania wniosku w Ambasadzie.

 

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą osób, które ubiegają się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Uwaga: Jeśli po raz pierwszy składają państwo wniosek o paszport dla dziecka w wieku do 18 lat, które urodziło się poza terytorium USA i dziecko nie zostało zarejestrowane jako obywatel USA w ambasadzie lub konsulacie USA, przed złożeniem wniosku należy ubiegać się o konsularny raport urodzenia dla dziecka. Wniosek o paszport można złożyć jednocześnie z rejestracją urodzenia dziecka.

Krok 3 – Przedstawienie następujących dokumentów:

 • Ostatni paszport amerykański dziecka (jeśli dotyczy)
 • Amerykański akt urodzenia lub
 • Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Orzeczenie sądu o adopcji (z nazwiskami rodziców adopcyjnych) oraz uzupełniony amerykański akt urodzenia zawierający nazwiska  rodziców adopcyjnych
 • Wyrok sądu przyznający nadzór nad dzieckiem lub
 • Wyrok sądu przyznający prawną opiekę nad dzieckiem
 • Ważny paszport amerykański lub zagraniczny, prawo jazdy lub dowód osobisty rodzica
 • Jeżeli nazwisko któregoś z rodziców różni się od nazwiska podanego w akcie urodzenia dziecka, należy przedstawić dokument potwierdzający zmianę nazwiska (akt małżeństwa, wyrok sądu)

Dodatkowe dokumenty ze zdjęciem: Ubiegając się o odnowienie paszportu dla dzieci, które otrzymały poprzedni paszport w wieku poniżej 5 lat, należy dołączyć dodatkowe dokumenty ze zdjęciem dziecka (polski paszport, polski dowód tożsamości, legitymacja szkolna), które wydano w okresie od wydania poprzedniego paszportu do teraz.

Krok 4 – Opłaty

Opłata dla osoby ubiegającej się o paszport w wieku poniżej 16 lat wynosi 105$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe. Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi zdjęć.

Wniosek składany przez jednego rodzica: Jeżeli tylko jedno z rodziców może przyjść do Ambasady, prosimy dodatkowo o przedstawienie poniższego dokumentu:

 • Formularz DS-3053 (PDF 42Kb) (Wyrażenie Zgody na Wydanie Paszportu USA dla Małoletniego Dziecka) w sytuacji, gdy nieobecny rodzic lub opiekun wyrażający zgodę na wydanie paszportu USA małoletniemu dziecku nie może stawić się w Ambasadzie osobiście. Formularz musi być potwierdzony notarialnie przez amerykańskiego bądź polskiego notariusza. W Ambasadzie lub Konsulacie USA dokument ten można potwierdzić bezpłatnie. Jest on ważny 3 miesiące od daty potwierdzenia notarialnego.

Należy także przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • Kopię amerykańskiego lub innego paszportu, dowodu osobistego
 • Kopię prawa jazdy
 • Kopię legitymacji wojskowej
 • Kopię amerykańskiej legitymacji rządowej
 • Karta Stałego Pobytu w USA (Zielona Karta)

W sytuacji, jeżeli nie ma możliwości przedstawienia notarialnie potwierdzonej zgody nieobecnego rodzica, należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo jednego rodzica do złożenia wniosku paszportowego:

 • Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Akt Urodzenia zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Orzeczenie sądu o adopcji (jeśli rodzic składający wniosek jest jedyną osobą adoptującą)
 • Wyrok sądu przyznający całkowitą opiekę nad dzieckiem rodzicowi składającemu wniosek (tzn. drugi rodzic jest pozbawiony kontaktu z dzieckiem. Wyrok sądu nie może ograniczać podróży dziecka)
 • Wyrok sądu orzekający brak zdolności do czynności prawnych drugiego rodzica lub
 • Akt Zgonu drugiego rodzica
 • Wypełniony przez składającego wniosek rodzica lub opiekuna formularz DS-5525 (PDF 41Kb) w sytuacji, jeśli nie jest możliwe uzyskanie pisemnej zgody nieobecnego rodzica lub opiekuna (Oświadczenie dotyczące szczególnej sytuacji rodzinnej)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wniosków paszportowych dla dzieci radzimy skontaktować się z Działem Obsługi Obywateli Amerykańskich.