Paszporty

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Odpowiedzi na poniższe pytania znajdują się na tej stronie. Nie odpowiadamy na emaile zawierające te pytania.

Jak mogę odnowić swój paszport?
Jak mogę odnowić paszport dziecka?
Jak długo trwa odnowienie paszportu?
Ile wynosi opłata paszportowa?

Ogłoszenie: Ambasada Amerykańska w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie przyjmują opłaty dokonane przez Internet za odnowienie paszportu dla osoby dorosłej. Płatność online umożliwia wysłanie wniosku bez konieczności osobistego stawienia się w Ambasadzie lub Konsulacie. Poniżej w dziale Odnowienie paszportu znajduje się informacja, kto może złożyć opłatę przez Internet.

Ważne informacje

 • Obywatele amerykańscy posiadający także inne obywatelstwo: Zgodnie z prawem wszyscy obywatele amerykańscy, także ci, którzy posiadają również inne obywatelstwo, muszą przekraczać granicę Stanów Zjednoczonych na paszporcie amerykańskim.
 • Z wyjątkiem sytuacji nagłych uznanych za takie przez Ambasadę, Konsulat i Agencję Konsularną wnioski o paszport amerykański są przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu się na wizytę.
 • Obywatele amerykańscy powinni ubiegać się o odnowienie paszportu wystarczająco wcześnie.
 • Na wniosku paszportowym należy podać numer Social Security, jeśli się go posiada. Numer należy sprawdzić przed przyjazdem do Ambasady. Nie możemy przekazywać aplikantom ich numeru Social Security. Jeśli nie znają Państwo swojego numeru, należy skontaktować się z Biurem Świadczeń Federalnych.

 

Ogłoszenie: Ambasada Amerykańska w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie przyjmują opłaty dokonane przez Internet za odnowienie paszportu dla osoby dorosłej. Płatność online umożliwia wysłanie wniosku bez konieczności osobistego stawienia się w Ambasadzie lub Konsulacie. Osoby, które kwalifikują się do złożenia opłaty online, mogą wpłacić opłatę w wysokości 130$ za odnowienie paszportu, używając amerykańskiej lub międzynarodowej karty kredytowej lub debetowej, za pomocą elektronicznego przelewu wymaganej kwoty z amerykańskiego konta bankowego, Amazon Pay lub Pay Pal. Poniżej w linku Odnowienie paszportu można sprawdzić, czy mogą Państwo dokonać opłaty online. Więcej informacji znajduje się na stronie z Często Zadawanymi Pytaniami.

Ograniczenia:

 • Wyłącznie odnowienie paszportu dla osoby dorosłej (osoby ubiegające się o kartę paszportową muszą umówić się na spotkanie)
 • Opłatę online mogą uiszczać jedynie obywatele amerykańscy mieszkający w Polsce.

Warunki, które należy spełnić, aby móc wnieść opłatę online za odnowienie paszportu dla osoby dorosłej

Jeśli nie spełniają Państwo warunków, aby dokonać opłaty online, w zakładce „Uzyskanie paszportu” znajdują się instrukcje, jak należy złożyć wniosek osobiście.

Instrukcje dla osób mieszkających w Polsce i Ukrainie ubiegających się o odnowienie paszportu drogą pocztową na formularzu DS-82

Krok 1: Należy wypełnić, wydrukować i PODPISAĆ formularz paszportowy DS-82. * UWAGA: Należy podać swój numer Social Security, jeśli się go posiada. Jeśli nie posiadają Państwo numeru Social Security, należy zapoznać się z tymi informacjami.

Krok 2: Należy uzyskać jedno zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, na białym tle, 5cm x 5cm, bez okularów. Więcej informacji na temat zdjęć znajduje się na stronie z wymogami dotyczącymi zdjęć paszportowych.

Krok 3: Do dokumentów należy dołączyć kserokopię (kolorową lub czarno-białą) strony z danymi w Państwa ostatnim paszporcie.

Krok 4: Do przesyłki do Ambasady lub Konsulatu należy dołączyć paszport, który Państwo odnawiają.

Krok 5: Dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska (jeśli dotyczy to Państwa sytuacji) (oryginał + 1 kserokopia).

Jeśli chcą Państwo zmienić nazwisko w nowym paszporcie w związku z zawarciem związku małżeńskiego, rozwodem lub na podstawie wyroku sądu, należy do przesyłki dołączyć dowód na zmianę nazwiska. Dokumenty muszą być oryginalne z tłumaczeniem na język angielski, chyba że oryginalny dokument jest w języku polskim (np. akt małżeństwa, akt rozwodu, wyrok sądu).

Krok 6: Należy zapłacić opłatę paszportową w wysokości 130$ poprzez bezpieczną stronę amerykańskiego rządu. Po skutecznym wniesieniu opłaty należy wydrukować elektroniczne potwierdzenie płatności, które otrzymują Państwo emailem oraz załączyć je do przesyłki do Ambasady lub Konsulatu. Potwierdzenie płatności powinno zawierać Pay.gov Tracking ID.

Krok 7: Należy wypełnić formularz Pocztexu (dostępny w oddziałach Poczty Polskiej), podając w miejscu adresata swoje imię, nazwisko, dokładny adres, na który ma być w Polsce dostarczony paszport oraz numer telefonu.

Ważne: Swój adres należy podać na kopercie, w której będą Państwo wysyłać dokumenty oraz na formularzu Pocztexu! (Wszystkie koperty bez adresu zwrotnego będą odrzucane.)

Gdy nowy paszport będzie gotowy, zostanie on do Państwa dostarczony przez kuriera Pocztexu. Opłatę za dostarczenie paszportu należy uiścić kurierowi gotówką (opłata wynosi ok. 30 złotych).

Krok 8: Należy wysłać wszystkie wymienionej powyżej dokumenty do Ambasady Amerykańskiej w Warszawie lub do Konsulatu Generalnego w Krakowie na poniższych adres. Zwracamy uwagę, że jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości podczas rozpatrywania wniosku o odnowienie paszportu, które będą wymagały osobistej obecności aplikanta, będą musieli Państwo przyjechać osobiście na spotkanie do Ambasady lub Konsulatu (w zależności od placówki, do której wysłali Państwo dokumenty).  Zalecamy, aby wysłać przesyłkę z dokumentami pocztą poleconą lub kurierem.

Ambasada Amerykańska w Warszawie
Dział Obywateli Amerykańskich
Piękna 12, 00-539 Warszawa

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie
Dział Obywateli Amerykańskich
Skrytka pocztowa 290
ul. Wielopole 2
31-045 Kraków 1

Krok 9: Nowy paszport wyślemy Pocztexem. Oczekiwanie na nowy paszport wynosi około 2-3 tygodni.

 

Paszport dla osoby dorosłej – składanie wniosku po raz pierwszy (dla obywateli USA w wieku 16 lat lub starszych)

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Po raz pierwszy ubiegają się Państwo o amerykański paszport lub
 • Poprzedni paszport został wydany, gdy osoba ubiegająca się o wydanie paszportu była w wieku poniżej 16 lat lub
 • Poprzedni paszport wydano ponad 15 lat temu lub
 • Poprzedni paszport był paszportem o ograniczonej ważności (nie chodzi tu o paszport o krótkiej ważności wydany w nagłej sytuacji) z wydrukowaną na jednej z ostatnich stron informacją o konieczności zatwierdzenia wniosku o paszport o pełnej ważności przez Departament Stanu.

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny przedstawić swój amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy) oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 165$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 6 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Jeśli muszą Państwo wymienić swój paszport lub poprawić dane w paszporcie ze względu na zmianę nazwiska lub błędnie wydrukowane dane, proszę zapoznać się z informacjami na temat wymiany paszportu w takich sytuacjach. Na złożenie wniosku w Ambasadzie w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie należy umówić się online. po przeczytaniu informacji na temat kontroli bezpeczeństwa. Do Ambasady w Warszawie lub Konsulatu w Krakowie można przyjść dopiero w umówionym terminie.

Wymiana zagubionego/skradzionego paszportu

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Poprzedni paszport został zgubiony/skradziony/zniszczony

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Należy wypełnić również formularz DS-64, jeśli poprzedni paszport został zgubiony, skradziony lub uległ zniszczeniu.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny przedstawić swój amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy) oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Dodatkowe dokumenty

 • Jeśli poprzedni paszport został skradziony należy przedstawić raport z policji potwierdzający kradzież paszportu.

Krok 5 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 165$.  Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 6 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 7 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umawianie spotkań przez Internet.

Paszporty dla dzieci (obywatele amerykańscy do 16 roku życia)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Uwaga: dzieci poniżej 16 roku życia muszą być obecne podczas składania wniosku w Ambasadzie.

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański:

Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą osób, które ubiegają się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Uwaga: Jeśli po raz pierwszy składają państwo wniosek o paszport dla dziecka w wieku do 18 lat, które urodziło się poza terytorium USA i dziecko nie zostało zarejestrowane jako obywatel USA w ambasadzie lub konsulacie USA, przed złożeniem wniosku należy ubiegać się o konsularny raport urodzenia dla dziecka. Wniosek o paszport można złożyć jednocześnie z rejestracją urodzenia dziecka.

Krok 2 – Umówienie spotkania 

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Krok 3 – Przestawienie następujących dokumentów

 • Ostatni paszport amerykański dziecka (jeśli dotyczy)
 • Oryginalny akt urodzenia dziecka oraz Konsularny Raport Urodzenia dziecka, jeśli był wydany
 • Orzeczenie sądu o adopcji (z nazwiskami rodziców adopcyjnych) oraz uzupełniony amerykański akt urodzenia zawierający nazwiska  rodziców adopcyjnych
 • Wyrok sądu przyznający nadzór nad dzieckiem lub
 • Wyrok sądu przyznający prawną opiekę nad dzieckiem
 • Ważny paszport amerykański lub zagraniczny, prawo jazdy lub dowód osobisty rodzica
 • Jeżeli nazwisko któregoś z rodziców różni się od nazwiska podanego w akcie urodzenia dziecka, należy przedstawić dokument potwierdzający zmianę nazwiska (akt małżeństwa, wyrok sądu)

Dodatkowe zdjęcia: Ubiegając się o odnowienie paszportu dla dzieci, które otrzymały poprzedni paszport w wieku poniżej 5 lat, należy dołączyć dodatkowe dokumenty ze zdjęciem dziecka (polski paszport, polski dowód tożsamości, legitymacja szkolna) lub inne zdjęcia zrobione w okresie od wydania poprzedniego paszportu do teraz.

Krok 4 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata dla osoby ubiegającej się o paszport w wieku poniżej 16 lat wynosi 135$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Wniosek składany przez jednego rodzica

Jeżeli tylko jedno z rodziców może przyjść do Ambasady, prosimy dodatkowo o przedstawienie poniższego dokumentu:

 • Formularz DS-3053 (Wyrażenie Zgody na Wydanie Paszportu USA dla Małoletniego Dziecka) w sytuacji, gdy nieobecny rodzic lub opiekun wyrażający zgodę na wydanie paszportu USA małoletniemu dziecku nie może stawić się w Ambasadzie osobiście. Formularz musi być potwierdzony notarialnie przez amerykańskiego bądź polskiego notariusza. W Ambasadzie lub Konsulacie USA dokument ten można potwierdzić bezpłatnie. Jest on ważny 3 miesiące od daty potwierdzenia notarialnego.

Należy także przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • Kopię amerykańskiego lub innego paszportu, dowodu osobistego
 • Kopię prawa jazdy
 • Kopię legitymacji wojskowej
 • Kopię amerykańskiej legitymacji rządowej
 • Karta Stałego Pobytu w USA (Zielona Karta)

W sytuacji, jeżeli nie ma możliwości przedstawienia notarialnie potwierdzonej zgody nieobecnego rodzica, należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo jednego rodzica do złożenia wniosku paszportowego:

 • Akt Urodzenia zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Orzeczenie sądu o adopcji (jeśli rodzic składający wniosek jest jedyną osobą adoptującą)
 • Wyrok sądu przyznający całkowitą opiekę nad dzieckiem rodzicowi składającemu wniosek (tzn. drugi rodzic jest pozbawiony kontaktu z dzieckiem. Wyrok sądu nie może ograniczać podróży dziecka)
 • Wyrok sądu orzekający brak zdolności do czynności prawnych drugiego rodzica lub
 • Akt Zgonu drugiego rodzica
 • Wypełniony przez składającego wniosek rodzica lub opiekuna formularz DS-5525 w sytuacji, jeśli nie jest możliwe uzyskanie pisemnej zgody nieobecnego rodzica lub opiekuna (Oświadczenie dotyczące szczególnej sytuacji rodzinnej)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wniosków paszportowych dla dzieci radzimy skontaktować się z Działem Obsługi Obywateli Amerykańskich.

Obecne przepisy odzwierciedlają przyjętą dawno zasadę Departamentu Stanu, zgodnie z którą żadna osoba nie może być w posiadaniu więcej niż jednego ważnego lub potencjalnie ważnego paszportu USA, jeśli nie jest do tego upoważniona przez Departament Stanu.

Wydanie drugiego ważnego paszportu stanowi wyjątek od obowiązujących przepisów. Każdy wniosek o wydanie drugiego ważnego paszportu jest rozpatrywany indywidualnie i zatwierdzany jedynie w uzasadnionych przypadkach. Drugi paszport nie może być ograniczony geograficznie (obowiązuje na całym świecie), ma natomiast ograniczenie czasowe – jest ważny przez okres 2 lat.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z poniższymi pięcioma krokami.

Krok 1 – Wypełnienie właściwego formularza DS-82 lub DS-11

Należy wypełnić właściwy formularz: DS-82 lub DS-11

Krok 2 – Dokumenty uzupełniające

Dokumenty uzupełniające:

 • Osoba po raz pierwszy ubiegająca się o drugi paszport: kopia pierwszego paszportu (ważnego przez 10 lat)
 • Osoba ubiegająca się o odnowienie drugiego paszportu: drugi ważny paszport oraz kopia pierwszego paszportu
 • Podpisane oświadczenie zawierające uzasadnienie wniosku o wydanie drugiego ważnego paszportu oraz zobowiązanie do natychmiastowego zgłoszenia zaginięcia pierwszego lub drugiego paszportu do Passport Services a w przypadku pobytu za granicą do najbliższej Ambasady Stanów Zjednoczonych, Konsulatu lub Agencji Konsularnej.

Krok 3 – Zdjęcia paszportowe

Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie.

Krok 4 – Opłata za wniosek

Od 27 grudnia 2021 oplata za wydanie drugiego ważnego paszportu wynosi $130 dla dorosłych i $135 dla dzieci poniżej 16 roku życia. Prosimy o zapoznanie się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Umówienie spotkania i złożenie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

W pewnych sytuacjach Ambasada USA w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie może wydawać paszporty w trybie przyspieszonym. Ważność takich paszportów jest ograniczona i z reguły są one wydawane po to, aby w nagłych wypadkach umożliwić powrót do Stanów Zjednoczonych obywatelom, którzy nie mają ważnego paszportu. Osoby ubiegające się o taki paszport powinny złożyć wniosek paszportowy w godzinach pracy Ambasady, stosując się do instrukcji odpowiednich dla danego rodzaju paszportu. Wydanie paszportu w trybie przyspieszonym zajmuje zazwyczaj jeden dzień roboczy. Może się jednak zdarzyć, że czas oczekiwania się wydłuży.

Kiedy wniosek paszportowy zostaje zatwierdzony, paszport jest drukowany w Stanach Zjednoczonych i przesyłany kurierem do Ambasady i Konsulatu. Na paszport oczekuje się około pięciu-dziesięciu dni roboczych. Na paszport odnawiany drogą pocztową oczekuje się kilka dni dłużej. Status paszportu można sprawdzić na stronie https://passportstatus.state.gov/. Gdy paszport będzie gotowy, dostaną Państwo email. Paszport można odebrać w Dziale Obsługi Obywateli Amerykańskich w dni robocze w godzinach 9:00-12:00 od poniedziałku do piątku (nie jest wymagane umówienie spotkania). Możemy także wysłać Państwo paszport kurierem na adres w Polsce na Państwa koszt, płatności dokonuje się przy odbiorze. Opcje odbioru paszportu wybiera się podczas składania wniosku.