Paszporty

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Obywatele Stanów Zjednoczonych mogą wrócić bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych z niektórymi paszportami, które straciły ważność.

Proces ubiegania się o paszport w Stanach Zjednoczonych różni się od ubiegania się o paszport w Ambasadzie USA. W tym dziale znajdą Państwo instrukcje, jak ubiegać się o paszport w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie Generalnym USA oraz w Agencji Konsularnej w Poznaniu. Z wyjątkiem nagłych przypadków na spotkanie w sprawie paszportowej należy umówić się on-line, a w Agencji Konsularnej w Poznaniu telefonicznie.

Wnioski paszportowe przyjmowane są wyłącznie od osób, które wcześniej umówiły się na wizytę. Po zatwierdzeniu przez konsula wniosek paszportowy jest przesyłany do Agencji Paszportowej w USA, gdzie paszport jest drukowany, a następnie przesyłany pocztą kurierską do placówki dyplomatycznej w Polsce. Nowy paszport można odebrać osobiście w Dziale Obywateli USA w Warszawie w godzinach 9:00-12:00, a w Konsulacie Generalnym w Krakowie w godzinach 8:30-12:00 oraz 13:00-15:00. Nowy paszport może także być wysłany pocztą kurierską. Opłatę za przesyłkę uiszcza się kurierowi w dniu dostawy.

Wszystkie osoby ubiegające się o paszport, które posiadają numer Social Security, muszą podać go na swoim wniosku paszportowym, także jeśli ubiegają się o odnowienie paszportu. Radzimy, aby aplikanci sprawdzili swój prawidłowy numer przed przyjazdem do Ambasady i wpisali go we właściwym miejscu na wniosku paszportowym. Dział Obywateli Amerykańskich nie może podać osobom ubiegającym się o paszport ich numeru Social Security. Od tego wymogu nie ma wyjątków. Wszystkie informacje związane z ubezpieczeniem społecznym (Social Security) udzielane są przez Dział Świadczeń Federalnych.

Średni okres oczekiwania na nowy paszport to pięć do dziesięciu dni roboczych.

 

Odnowienie paszportu dla osoby dorosłej

Jeśli państwa obecny amerykański paszport:

 • Nie jest uszkodzony i może być złożony razem z wnioskiem
 • Został wydany, gdy właściciel miał co najmniej 16 lat
 • Został wydany w ciągu ostatnich 15 lat
 • Został wydany na obecne nazwisko lub zmiana nazwiska nastąpiła w wyniku orzeczenia sądu lub zawarcia małżeństwa
 • Był wydany na 10 lat

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami przed złożeniem wniosku o paszport.

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-82, Wniosku o paszport amerykański

Wypełnienie formularza DS–82, Wniosku o paszport amerykański

Pierwsze dwie strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób składających wnioski w Stanach Zjednoczonych. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Krok 2 – Dokumenty uzupełniające

Dokumenty uzupełniające

Wymagane dokumenty:

 • Ostatni paszport amerykański
 • Ważny dowód tożsamości.  Jeśli paszport jest nieaktualny, może to być:
 1. Ważny paszport innego państwa niż USA
 2. Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 3. Dowód osobisty
 4. Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 5. Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe
 • Oryginał aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu potwierdzające zmianę nazwiska, jeśli nazwisko było zmienione od momentu wydania ostatniego paszportu.

Krok 3 – Zdjęcia paszportowe

Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie. Informacje dotyczące zdjęć paszportowych znajdują się na stronie Departamentu Stanu.

Krok 4 – Opłata za wniosek

Od 27 grudnia 2021 opłata za przedłużenie paszportu wynosi 130$. Prosimy o zapoznanie się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Umówienie spotkania i złożenie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

Paszport dla osoby dorosłej – składanie wniosku po raz pierwszy (dla obywateli USA w wieku 16 lat lub starszych)

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Po raz pierwszy ubiegają się Państwo o amerykański paszport lub
 • Poprzedni paszport został wydany, gdy osoba ubiegająca się o wydanie paszportu była w wieku poniżej 16 lat lub
 • Poprzedni paszport wydano ponad 15 lat temu lub
 • Poprzedni paszport był paszportem o ograniczonej ważności (nie chodzi tu o paszport o krótkiej ważności wydany w nagłej sytuacji) z wydrukowaną na jednej z ostatnich stron informacją o konieczności zatwierdzenia wniosku o paszport o pełnej ważności przez Departament Stanu.

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny przedstawić swój amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy) oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 165$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 6 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

Jeśli muszą Państwo wymienić swój paszport lub poprawić dane w paszporcie ze względu na zmianę nazwiska lub błędnie wydrukowane dane, proszę zapoznać się z informacjami na temat wymiany paszportu w takich sytuacjach. Na złożenie wniosku w Ambasadzie w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie należy umówić się online.

Wymiana zagubionego/skradzionego paszportu

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Poprzedni paszport został zgubiony/skradziony/zniszczony

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Należy wypełnić również formularz DS-64, jeśli poprzedni paszport został zgubiony, skradziony lub uległ zniszczeniu.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny przedstawić swój amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy) oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Dodatkowe dokumenty

 • Jeśli poprzedni paszport został skradziony należy przedstawić raport z policji potwierdzający kradzież paszportu.

Krok 5 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 165$.  Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 6 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 7 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umawianie spotkań przez Internet.

Paszporty dla dzieci (obywatele amerykańscy do 16 roku życia)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Uwaga: dzieci poniżej 16 roku życia muszą być obecne podczas składania wniosku w Ambasadzie.

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański:

Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą osób, które ubiegają się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Uwaga: Jeśli po raz pierwszy składają państwo wniosek o paszport dla dziecka w wieku do 18 lat, które urodziło się poza terytorium USA i dziecko nie zostało zarejestrowane jako obywatel USA w ambasadzie lub konsulacie USA, przed złożeniem wniosku należy ubiegać się o konsularny raport urodzenia dla dziecka. Wniosek o paszport można złożyć jednocześnie z rejestracją urodzenia dziecka.

Krok 2 – Umówienie spotkania 

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

Krok 3 – Przestawienie następujących dokumentów

 • Ostatni paszport amerykański dziecka (jeśli dotyczy)
 • Amerykański akt urodzenia lub
 • Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Orzeczenie sądu o adopcji (z nazwiskami rodziców adopcyjnych) oraz uzupełniony amerykański akt urodzenia zawierający nazwiska  rodziców adopcyjnych
 • Wyrok sądu przyznający nadzór nad dzieckiem lub
 • Wyrok sądu przyznający prawną opiekę nad dzieckiem
 • Ważny paszport amerykański lub zagraniczny, prawo jazdy lub dowód osobisty rodzica
 • Jeżeli nazwisko któregoś z rodziców różni się od nazwiska podanego w akcie urodzenia dziecka, należy przedstawić dokument potwierdzający zmianę nazwiska (akt małżeństwa, wyrok sądu)

Dodatkowe dokumenty ze zdjęciem: Ubiegając się o odnowienie paszportu dla dzieci, które otrzymały poprzedni paszport w wieku poniżej 5 lat, należy dołączyć dodatkowe dokumenty ze zdjęciem dziecka (polski paszport, polski dowód tożsamości, legitymacja szkolna), które wydano w okresie od wydania poprzedniego paszportu do teraz.

Krok 4 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata dla osoby ubiegającej się o paszport w wieku poniżej 16 lat wynosi 135$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Wniosek składany przez jednego rodzica

Jeżeli tylko jedno z rodziców może przyjść do Ambasady, prosimy dodatkowo o przedstawienie poniższego dokumentu:

 • Formularz DS-3053 (Wyrażenie Zgody na Wydanie Paszportu USA dla Małoletniego Dziecka) w sytuacji, gdy nieobecny rodzic lub opiekun wyrażający zgodę na wydanie paszportu USA małoletniemu dziecku nie może stawić się w Ambasadzie osobiście. Formularz musi być potwierdzony notarialnie przez amerykańskiego bądź polskiego notariusza. W Ambasadzie lub Konsulacie USA dokument ten można potwierdzić bezpłatnie. Jest on ważny 3 miesiące od daty potwierdzenia notarialnego.

Należy także przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • Kopię amerykańskiego lub innego paszportu, dowodu osobistego
 • Kopię prawa jazdy
 • Kopię legitymacji wojskowej
 • Kopię amerykańskiej legitymacji rządowej
 • Karta Stałego Pobytu w USA (Zielona Karta)

W sytuacji, jeżeli nie ma możliwości przedstawienia notarialnie potwierdzonej zgody nieobecnego rodzica, należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo jednego rodzica do złożenia wniosku paszportowego:

 • Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Akt Urodzenia zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Orzeczenie sądu o adopcji (jeśli rodzic składający wniosek jest jedyną osobą adoptującą)
 • Wyrok sądu przyznający całkowitą opiekę nad dzieckiem rodzicowi składającemu wniosek (tzn. drugi rodzic jest pozbawiony kontaktu z dzieckiem. Wyrok sądu nie może ograniczać podróży dziecka)
 • Wyrok sądu orzekający brak zdolności do czynności prawnych drugiego rodzica lub
 • Akt Zgonu drugiego rodzica
 • Wypełniony przez składającego wniosek rodzica lub opiekuna formularz DS-5525 w sytuacji, jeśli nie jest możliwe uzyskanie pisemnej zgody nieobecnego rodzica lub opiekuna (Oświadczenie dotyczące szczególnej sytuacji rodzinnej)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wniosków paszportowych dla dzieci radzimy skontaktować się z Działem Obsługi Obywateli Amerykańskich.

Obecne przepisy odzwierciedlają przyjętą dawno zasadę Departamentu Stanu, zgodnie z którą żadna osoba nie może być w posiadaniu więcej niż jednego ważnego lub potencjalnie ważnego paszportu USA, jeśli nie jest do tego upoważniona przez Departament Stanu.

Wydanie drugiego ważnego paszportu stanowi wyjątek od obowiązujących przepisów. Każdy wniosek o wydanie drugiego ważnego paszportu jest rozpatrywany indywidualnie i zatwierdzany jedynie w uzasadnionych przypadkach. Drugi paszport nie może być ograniczony geograficznie (obowiązuje na całym świecie), ma natomiast ograniczenie czasowe – jest ważny przez okres 2 lat. Po upływie 2 lat, należy ubiegać się o nowy drugi paszport; drugiego ważnego paszportu nie można przedłużyć.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z poniższymi pięcioma krokami.

Krok 1 – Wypełnienie właściwego formularza DDS-82 lub DS-11

Należy wypełnić właściwy formularz: DS-82 lub DS-11

Krok 2 – Dokumenty uzupełniające

Dokumenty uzupełniające:

 • Osoba po raz pierwszy ubiegająca się o drugi paszport: kopia pierwszego paszportu (ważnego przez 10 lat)
 • Osoba ubiegająca się o odnowienie drugiego paszportu: drugi ważny paszport oraz kopia pierwszego paszportu
 • Podpisane oświadczenie zawierające uzasadnienie wniosku o wydanie drugiego ważnego paszportu oraz zobowiązanie do natychmiastowego zgłoszenia zaginięcia pierwszego lub drugiego paszportu do Passport Services a w przypadku pobytu za granicą do najbliższej Ambasady Stanów Zjednoczonych, Konsulatu lub Agencji Konsularnej.

Krok 3 – Zdjęcia paszportowe

Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie.

Krok 4 – Opłata za wniosek

Od 27 grudnia 2021 oplata za wydanie drugiego ważnego paszportu wynosi $130 dla dorosłych i $135 dla dzieci poniżej 16 roku życia. Prosimy o zapoznanie się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Umówienie spotkania i złożenie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

W pewnych sytuacjach Ambasada USA w Warszawie może wydawać paszporty w trybie przyspieszonym. Ważność takich paszportów jest ograniczona i z reguły są one wydawane po to, aby w nagłych wypadkach umożliwić powrót do Stanów Zjednoczonych obywatelom, którzy nie mają ważnego paszportu. Osoby ubiegające się o taki paszport powinny złożyć wniosek paszportowy w godzinach pracy Ambasady, stosując się do instrukcji odpowiednich dla danego rodzaju paszportu. Wydanie paszportu w trybie przyspieszonym zajmuje zazwyczaj jedną do dwóch godzin. Może się jednak zdarzyć, że czas oczekiwania się wydłuży.