Paszporty

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Ogłoszenie: 27 marca 2022 roku Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie rozpoczną przyjmowanie opłat za odnowienie paszportu amerykańskiego dla osoby dorosłej przez Internet. Dokonanie opłaty online umożliwia przesłanie wniosku paszportowego do Ambasady bez konieczności przychodzenia osobiście na spotkanie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie poniżej w celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo do dokonania opłaty przez Internet.

Obywatele amerykańscy, którzy podróżują lub mieszkają za granicą i potrzebują paszportu, otrzymują najnowocześniejsze paszporty, w których znajdują się cyfrowe zdjęcia oraz inne zaawansowane zabezpieczenia. Paszporty te są drukowane w agencjach paszportowych w Stanach Zjednoczonych. Zachęcamy obywateli amerykańskich do ubiegania się o odnowienie paszportu z wyprzedzeniem.

Przypomnienie dla obywateli amerykańskich posiadających również obywatelstwo innego kraju: prawo Stanów Zjednoczonych wymaga, aby wszyscy obywatele amerykańscy, w tym ci, którzy posiadają także obywatelstwo innego kraju, przybywali do Stanów Zjednoczonych na paszporcie Stanów Zjednoczonych. Namawiamy obywateli amerykańskich, aby zawsze byli w posiadaniu ważnego paszportu.

Proces ubiegania się o paszport w Stanach Zjednoczonych różni się od ubiegania się o paszport w Ambasadzie USA. W tym dziale znajdą Państwo instrukcje, jak ubiegać się o paszport w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie Generalnym USA oraz w Agencji Konsularnej w Poznaniu. Z wyjątkiem nagłych przypadków na spotkanie w sprawie paszportowej należy umówić się on-line, a w Agencji Konsularnej w Poznaniu telefonicznie.

Wnioski paszportowe przyjmowane są wyłącznie od osób, które wcześniej umówiły się na wizytę. Po zatwierdzeniu przez konsula wniosek paszportowy jest przesyłany do Agencji Paszportowej w USA, gdzie paszport jest drukowany, a następnie przesyłany pocztą kurierską do placówki dyplomatycznej w Polsce. Nowy paszport można odebrać osobiście w Dziale Obywateli USA w Warszawie w godzinach 9:00-12:00, a w Konsulacie Generalnym w Krakowie w godzinach 8:30-12:00 oraz 13:00-15:00. Nowy paszport może także być wysłany pocztą kurierską. Opłatę za przesyłkę uiszcza się kurierowi w dniu dostawy.

Wszystkie osoby ubiegające się o paszport, które posiadają numer Social Security, muszą podać go na swoim wniosku paszportowym, także jeśli ubiegają się o odnowienie paszportu. Radzimy, aby aplikanci sprawdzili swój prawidłowy numer przed przyjazdem do Ambasady i wpisali go we właściwym miejscu na wniosku paszportowym. Dział Obywateli Amerykańskich nie może podać osobom ubiegającym się o paszport ich numeru Social Security. Od tego wymogu nie ma wyjątków. Wszystkie informacje związane z ubezpieczeniem społecznym (Social Security) udzielane są przez Dział Świadczeń Federalnych.

Średni okres oczekiwania na nowy paszport to pięć do dziesięciu dni roboczych.

 

Ogłoszenie: 27 marca 2022 roku Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie rozpoczną przyjmowanie opłat za odnowienie paszportu amerykańskiego dla osoby dorosłej przez Internet. Dokonanie opłaty online umożliwia przesłanie wniosku paszportowego do Ambasady bez konieczności przychodzenia osobiście na spotkanie. Osoby, które kwalifikują się do złożenia opłaty online, mogą wpłacić opłatę w wysokości 130$ za odnowienie paszportu, używając amerykańskiej lub międzynarodowej karty kredytowej lub debetowej, za pomocą elektronicznego przelewu wymaganej kwoty z amerykańskiego konta bankowego, Amazon Pay lub Pay Pal. Poniżej w linku Odnowienie paszportu można sprawdzić, czy mogą Państwo dokonać opłaty online. Więcej informacji znajduje się na stronie z Często Zadawanymi Pytaniami.

Zwracamy uwagę, że opłatę online mogą uiszczać jedynie obywatele amerykańscy mieszkający w Polsce lub w Ukrainie, którym firma kurierska może dostarczyć nowy paszport na polski adres. W chwili obecnej obywatele amerykańscy, którzy nie mieszkają w Polsce ani Ukrainie nie mogą skorzystać z możliwości płatności online. Płatność online jest obecnie możliwa wyłącznie dla osób odnawiających paszport dla osoby dorosłej. Jeśli chcieliby Państwo odnowić lub ubiegać się o nową kartę paszportową, muszą Państwo ubiegać się osobiście w Ambasadzie lub Konsulacie Amerykańskim.

Warunki, które należy spełnić, aby móc wnieść opłatę online za odnowienie paszportu dla osoby dorosłej

Aby skorzystać z opłaty online, należy odpowiedzieć „TAK” na wszystkie poniższe warunki:

 • Mogę wysłać mój najnowszy paszport amerykański razem z wnioskiem paszportowym;
 • Miałem/am co najmniej 16 lat, kiedy otrzymałem swój najnowszy paszport;
 • Mój najnowszy paszport amerykański był wydany w ciągu ostatnich 15 lat;
 • Mój najnowszy paszport amerykański był wydany na 10 lat;
 • Mój najnowszy paszport amerykański był wydany na moje aktualne nazwisko (albo mogę udokumentować zmianę nazwiska, składając razem z wnioskiem paszportowym akt małżeństwa, akt rozwodu lub decyzję sądu) oraz
 • Obecnie mieszkam i/lub mam aktualny adres do korespondencji w Polsce lub mieszkam w Ukrainie i mogę odebrać paszport w Polsce lub może on zostać dostarczony na adres w Polsce.

Jeśli nie spełniają Państwo powyższych warunków, należy zapoznać się z informacjami w poniższym linku „Uzyskanie paszportu”, aby móc złożyć wniosek paszportowy osobiście.

Instrukcje dla osób mieszkających w Polsce i Ukrainie ubiegających się o odnowienie paszportu drogą pocztową na formularzu DS-82

(dostępne od 27marca od godziny 00:01 EST)

Krok 1: Należy wypełnić, wydrukować i PODPISAĆ formularz paszportowy DS-82. * UWAGA: Należy podać swój numer Social Security, jeśli się go posiada. Jeśli nie posiadają Państwo numeru Social Security, należy zapoznać się z tymi informacjami.

Krok 2: Należy uzyskać jedno zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, na białym tle, 5cm x 5cm, bez okularów. Więcej informacji na temat zdjęć znajduje się na stronie z wymogami dotyczącymi zdjęć paszportowych.

Krok 3: Do dokumentów należy dołączyć kserokopię (kolorową lub czarno-białą) strony z danymi w Państwa ostatnim paszporcie.

Krok 4: Do przesyłki do Ambasady lub Konsulatu należy dołączyć paszport, który Państwo odnawiają.

Krok 5: Dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska (jeśli dotyczy to Państwa sytuacji) (oryginał + 1 kserokopia).

Jeśli chcą Państwo zmienić nazwisko w nowym paszporcie w związku z zawarciem związku małżeńskiego, rozwodem lub na podstawie wyroku sądu, należy do przesyłki dołączyć dowód na zmianę nazwiska. Dokumenty muszą być oryginalne z tłumaczeniem na język angielski, chyba że oryginalny dokument jest w języku polskim (np. akt małżeństwa, akt rozwodu, wyrok sądu).

Krok 6: Należy zapłacić opłatę paszportową w wysokości 130$ poprzez bezpieczną stronę amerykańskiego rządu. Po skutecznym wniesieniu opłaty należy wydrukować elektroniczne potwierdzenie płatności, które otrzymują Państwo emailem oraz załączyć je do przesyłki do Ambasady lub Konsulatu. Potwierdzenie płatności powinno zawierać Pay.gov Tracking ID.

Krok 7: Należy wypełnić formularz Pocztexu (dostępny w oddziałach Poczty Polskiej), podając w miejscu adresata swoje imię, nazwisko, dokładny adres, na który ma być w Polsce dostarczony paszport oraz numer telefonu.

Ważne: Swój adres należy podać na kopercie, w której będą Państwo wysyłać dokumenty oraz na formularzu Pocztexu! (Wszystkie koperty bez adresu zwrotnego będą odrzucane.)

Gdy nowy paszport będzie gotowy, zostanie on do Państwa dostarczony przez kuriera Pocztexu. Opłatę za dostarczenie paszportu należy uiścić kurierowi gotówką (opłata wynosi ok. 30 złotych).

Krok 8: Należy wysłać wszystkie wymienionej powyżej dokumenty do Ambasady Amerykańskiej w Warszawie lub do Konsulatu Generalnego w Krakowie na poniższych adres. Zwracamy uwagę, że jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości podczas rozpatrywania wniosku o odnowienie paszportu, które będą wymagały osobistej obecności aplikanta, będą musieli Państwo przyjechać osobiście na spotkanie do Ambasady lub Konsulatu (w zależności od placówki, do której wysłali Państwo dokumenty).  Zalecamy, aby wysłać przesyłkę z dokumentami pocztą poleconą lub kurierem.

Ambasada Amerykańska w Warszawie

Dział Obywateli Amerykańskich

Piękna 12, 00-539 Warszawa

 

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie

Dział Obywateli Amerykańskich

Stolarska 9, 31-043 Kraków

Krok 9: Nowy paszport wyślemy Pocztexem. Przy odbiorze należy zapłacić kurierowi za przesyłkę. Opłata wynosi ok. 30 złotych. Oczekiwanie na nowy paszport wynosi około 2-3 tygodni.

 

Paszport dla osoby dorosłej – składanie wniosku po raz pierwszy (dla obywateli USA w wieku 16 lat lub starszych)

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Po raz pierwszy ubiegają się Państwo o amerykański paszport lub
 • Poprzedni paszport został wydany, gdy osoba ubiegająca się o wydanie paszportu była w wieku poniżej 16 lat lub
 • Poprzedni paszport wydano ponad 15 lat temu lub
 • Poprzedni paszport był paszportem o ograniczonej ważności (nie chodzi tu o paszport o krótkiej ważności wydany w nagłej sytuacji) z wydrukowaną na jednej z ostatnich stron informacją o konieczności zatwierdzenia wniosku o paszport o pełnej ważności przez Departament Stanu.

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny przedstawić swój amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy) oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 165$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 6 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

Jeśli muszą Państwo wymienić swój paszport lub poprawić dane w paszporcie ze względu na zmianę nazwiska lub błędnie wydrukowane dane, proszę zapoznać się z informacjami na temat wymiany paszportu w takich sytuacjach. Na złożenie wniosku w Ambasadzie w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie należy umówić się online.

Wymiana zagubionego/skradzionego paszportu

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Poprzedni paszport został zgubiony/skradziony/zniszczony

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Należy wypełnić również formularz DS-64, jeśli poprzedni paszport został zgubiony, skradziony lub uległ zniszczeniu.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny przedstawić swój amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy) oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Dodatkowe dokumenty

 • Jeśli poprzedni paszport został skradziony należy przedstawić raport z policji potwierdzający kradzież paszportu.

Krok 5 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 165$.  Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 6 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 7 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umawianie spotkań przez Internet.

Paszporty dla dzieci (obywatele amerykańscy do 16 roku życia)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Uwaga: dzieci poniżej 16 roku życia muszą być obecne podczas składania wniosku w Ambasadzie.

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Formularz DS-11, Wniosek o paszport amerykański:

Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą osób, które ubiegają się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Uwaga: Jeśli po raz pierwszy składają państwo wniosek o paszport dla dziecka w wieku do 18 lat, które urodziło się poza terytorium USA i dziecko nie zostało zarejestrowane jako obywatel USA w ambasadzie lub konsulacie USA, przed złożeniem wniosku należy ubiegać się o konsularny raport urodzenia dla dziecka. Wniosek o paszport można złożyć jednocześnie z rejestracją urodzenia dziecka.

Krok 2 – Umówienie spotkania 

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

Krok 3 – Przestawienie następujących dokumentów

 • Ostatni paszport amerykański dziecka (jeśli dotyczy)
 • Amerykański akt urodzenia lub
 • Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Orzeczenie sądu o adopcji (z nazwiskami rodziców adopcyjnych) oraz uzupełniony amerykański akt urodzenia zawierający nazwiska  rodziców adopcyjnych
 • Wyrok sądu przyznający nadzór nad dzieckiem lub
 • Wyrok sądu przyznający prawną opiekę nad dzieckiem
 • Ważny paszport amerykański lub zagraniczny, prawo jazdy lub dowód osobisty rodzica
 • Jeżeli nazwisko któregoś z rodziców różni się od nazwiska podanego w akcie urodzenia dziecka, należy przedstawić dokument potwierdzający zmianę nazwiska (akt małżeństwa, wyrok sądu)

Dodatkowe dokumenty ze zdjęciem: Ubiegając się o odnowienie paszportu dla dzieci, które otrzymały poprzedni paszport w wieku poniżej 5 lat, należy dołączyć dodatkowe dokumenty ze zdjęciem dziecka (polski paszport, polski dowód tożsamości, legitymacja szkolna), które wydano w okresie od wydania poprzedniego paszportu do teraz.

Krok 4 – Opłaty

Od 27 grudnia 2021 opłata dla osoby ubiegającej się o paszport w wieku poniżej 16 lat wynosi 135$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Wniosek składany przez jednego rodzica

Jeżeli tylko jedno z rodziców może przyjść do Ambasady, prosimy dodatkowo o przedstawienie poniższego dokumentu:

 • Formularz DS-3053 (Wyrażenie Zgody na Wydanie Paszportu USA dla Małoletniego Dziecka) w sytuacji, gdy nieobecny rodzic lub opiekun wyrażający zgodę na wydanie paszportu USA małoletniemu dziecku nie może stawić się w Ambasadzie osobiście. Formularz musi być potwierdzony notarialnie przez amerykańskiego bądź polskiego notariusza. W Ambasadzie lub Konsulacie USA dokument ten można potwierdzić bezpłatnie. Jest on ważny 3 miesiące od daty potwierdzenia notarialnego.

Należy także przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • Kopię amerykańskiego lub innego paszportu, dowodu osobistego
 • Kopię prawa jazdy
 • Kopię legitymacji wojskowej
 • Kopię amerykańskiej legitymacji rządowej
 • Karta Stałego Pobytu w USA (Zielona Karta)

W sytuacji, jeżeli nie ma możliwości przedstawienia notarialnie potwierdzonej zgody nieobecnego rodzica, należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo jednego rodzica do złożenia wniosku paszportowego:

 • Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Akt Urodzenia zawierający wyłącznie dane rodzica składającego wniosek
 • Orzeczenie sądu o adopcji (jeśli rodzic składający wniosek jest jedyną osobą adoptującą)
 • Wyrok sądu przyznający całkowitą opiekę nad dzieckiem rodzicowi składającemu wniosek (tzn. drugi rodzic jest pozbawiony kontaktu z dzieckiem. Wyrok sądu nie może ograniczać podróży dziecka)
 • Wyrok sądu orzekający brak zdolności do czynności prawnych drugiego rodzica lub
 • Akt Zgonu drugiego rodzica
 • Wypełniony przez składającego wniosek rodzica lub opiekuna formularz DS-5525 w sytuacji, jeśli nie jest możliwe uzyskanie pisemnej zgody nieobecnego rodzica lub opiekuna (Oświadczenie dotyczące szczególnej sytuacji rodzinnej)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wniosków paszportowych dla dzieci radzimy skontaktować się z Działem Obsługi Obywateli Amerykańskich.

Obecne przepisy odzwierciedlają przyjętą dawno zasadę Departamentu Stanu, zgodnie z którą żadna osoba nie może być w posiadaniu więcej niż jednego ważnego lub potencjalnie ważnego paszportu USA, jeśli nie jest do tego upoważniona przez Departament Stanu.

Wydanie drugiego ważnego paszportu stanowi wyjątek od obowiązujących przepisów. Każdy wniosek o wydanie drugiego ważnego paszportu jest rozpatrywany indywidualnie i zatwierdzany jedynie w uzasadnionych przypadkach. Drugi paszport nie może być ograniczony geograficznie (obowiązuje na całym świecie), ma natomiast ograniczenie czasowe – jest ważny przez okres 2 lat. Po upływie 2 lat, należy ubiegać się o nowy drugi paszport; drugiego ważnego paszportu nie można przedłużyć.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z poniższymi pięcioma krokami.

Krok 1 – Wypełnienie właściwego formularza DDS-82 lub DS-11

Należy wypełnić właściwy formularz: DS-82 lub DS-11

Krok 2 – Dokumenty uzupełniające

Dokumenty uzupełniające:

 • Osoba po raz pierwszy ubiegająca się o drugi paszport: kopia pierwszego paszportu (ważnego przez 10 lat)
 • Osoba ubiegająca się o odnowienie drugiego paszportu: drugi ważny paszport oraz kopia pierwszego paszportu
 • Podpisane oświadczenie zawierające uzasadnienie wniosku o wydanie drugiego ważnego paszportu oraz zobowiązanie do natychmiastowego zgłoszenia zaginięcia pierwszego lub drugiego paszportu do Passport Services a w przypadku pobytu za granicą do najbliższej Ambasady Stanów Zjednoczonych, Konsulatu lub Agencji Konsularnej.

Krok 3 – Zdjęcia paszportowe

Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie.

Krok 4 – Opłata za wniosek

Od 27 grudnia 2021 oplata za wydanie drugiego ważnego paszportu wynosi $130 dla dorosłych i $135 dla dzieci poniżej 16 roku życia. Prosimy o zapoznanie się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 5 – Umówienie spotkania i złożenie wniosku

Umówienie spotkania oraz informacje na temat kontroli bezpieczeństwa

Warszawa

Kraków

W pewnych sytuacjach Ambasada USA w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie może wydawać paszporty w trybie przyspieszonym. Ważność takich paszportów jest ograniczona i z reguły są one wydawane po to, aby w nagłych wypadkach umożliwić powrót do Stanów Zjednoczonych obywatelom, którzy nie mają ważnego paszportu. Osoby ubiegające się o taki paszport powinny złożyć wniosek paszportowy w godzinach pracy Ambasady, stosując się do instrukcji odpowiednich dla danego rodzaju paszportu. Wydanie paszportu w trybie przyspieszonym zajmuje zazwyczaj jeden dzień roboczy. Może się jednak zdarzyć, że czas oczekiwania się wydłuży.