Pierwszy paszport dla osoby dorosłej oraz wymiana zagubionego/skradzionego paszportu

Paszport dla osoby dorosłej – składanie wniosku po raz pierwszy (dla obywateli USA w wieku 16 lat lub starszych) lub wymiana zgubionego/ skradzionego paszportu

Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, jeśli:

 • Po raz pierwszy ubiegają się Państwo o amerykański paszport lub
 • Osoba ubiegająca się o paszport jest w wieku poniżej 16 lat lub
 • Poprzedni paszport został wydany, gdy osoba ubiegająca się o wydanie paszportu była w wieku poniżej 16 lat lub
 • Poprzedni paszport został zgubiony/skradziony/zniszczony lub
 • Poprzedni paszport wydano ponad 15 lat temu lub
 • Poprzedni paszport był paszportem o ograniczonej ważności (nie chodzi tu o paszport o krótkiej ważności wydany w nagłej sytuacji) z wydrukowaną na jednej z ostatnich stron informacją o konieczności zatwierdzenia wniosku o paszport o pełnej ważności przez Departament Stanu.

Prosimy zwrócić uwagę na:

Krok 1 – Wypełnienie formularza DS-11, Wniosku o paszport amerykański

Osoby składające wniosek w wieku 16 lat oraz starsze muszą podpisać wniosek paszportowy w obecności pracownika konsulatu w momencie składania wniosku. Dwie pierwsze strony instrukcji dotyczą wyłącznie osób ubiegających się o paszport w USA i nie obowiązują osób składających wnioski w Polsce. Formularz powinien być wydrukowany na osobnych kartkach; prosimy nie drukować dokumentu dwustronnie.

Należy wypełnić również formularz DS-64, jeśli poprzedni paszport został zgubiony, skradziony lub uległ zniszczeniu.

Krok 2 – Przedstawienie dowodu posiadania obywatelstwa USA

Cała dokumentacja służąca uzasadnieniu wniosku zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Osoby składające wniosek powinny być przygotowane do przedstawienia co najmniej jednego z poniższych dokumentów:

 • Amerykański paszport wydany przed 16 rokiem życia (jeśli dotyczy)
 • Amerykański akt urodzenia
 • Amerykański Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą
 • Amerykański Certyfikat Obywatelstwa
 • Amerykański Certyfikat Naturalizacji

Jeśli nie mają Państwo żadnego z wymienionych powyżej dokumentów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 2784.

Krok 3 – Potwierdzenie tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość honorowane przez Ambasadę:

 • Ważny paszport któregokolwiek kraju
 • Ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Dowód osobisty ze zdjęciem
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze stanowe lub federalne
 • Ważny dokument tożsamości wydany przez amerykańskie władze wojskowe

Krok 4 – Dodatkowe dokumenty

Jeśli poprzedni paszport został skradziony należy przedstawić raport z policji potwierdzający kradzież paszportu.

Krok 5 –Opłaty

Opłata za wydanie pierwszego paszportu dla osoby dorosłej lub wymianę zgubionego/ skradzionego paszportu wynosi 135$. Prosimy zapoznać się z metodami płatności. Opłatę należy wnieść w dniu umówionego spotkania.

Opłaty nie podlegają zwrotowi, bez względu na to, czy paszport zostanie wydany, czy też nie.

Krok 6 – Zdjęcia paszportowe

Należy przedstawić jedno zdjęcie paszportowe.

Krok 7 – Umówienie spotkania i składanie wniosku

Umawianie spotkań przez Internet.