Podwójne obywatelstwo

Obywatele Polski, którzy po 8 stycznia 1951 roku przyjęli obywatelstwo amerykańskie w procesie naturalizacji, zgodnie z polskim prawem nie tracą polskiego obywatelstwa, o ile formalnie się go nie zrzekną za zgodą polskich władz. Ponadto, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Stanów Zjednoczonych a drugie – Polski, dziecko posiada zarówno amerykańskie jak i polskie obywatelstwo, zgodnie z prawem obowiazującym w każdym z tych państw. Obywatele USA powinni przekraczać granicę Stanów Zjednoczonych w obydwie strony na podstawie amerykańskiego paszportu. Natomiast osoby z polskim obywatelstwem powinny przekraczać granice Polski na podstawie polskiego paszportu. Więcej informacji na temat podwójnego obywatelstwa znajduje się na stronie Departamentu Stanu.

Osoby, które nie są pewne, czy nadal posiadają polskie obywatelstwo, przed wyjazdem z USA powinny skontaktować się z najbliższą Ambasadą lub Konsulatem RP. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Ambasadą Polski w Waszyngtonie.

Zrzeczenie się obywatelstwa USA

Zrzeczenia się obywatelstwa USA można dokonać w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Prosimy o kontakt z Działem Obywateli USA pod adresem poczty elektronicznej acswarsaw@state.gov lub numerem telefonu (48) 22 504 2784, aby umówić termin.

Więcej informacji na temat zrzeczenia się obywatelstwa USA znajduje się na stronie Departamentu Stanu.